מכרזים Archives - עמוד 6 מתוך 9 - בוני הארץ : בוני הארץ

מכרזים

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון ובניית אולמות ספורט, היכלי ספורט ומופעים וקירויים למגרשי ספורט (להלן: "המבנים") בשיטות בניה קונבנציונלית וטרומית וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 22.10.2018, תמורת תשלום בסך של 5,000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. לחץ […]
קרא עוד
משרד הביטחון מפרסם בזאת את המכרז שבנדון, להלן הפרטים: שם הגורם המטפל: יח' התקשרויות עם קבלנים טלפון: 073-387-7223/5/1 מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז: 100, ג'-5 לפחות + תנאי סף (רשום ומוכר) סיור הקבלנים (חובה) יערך ביום ה', 18.10.18 מועד אחרון לרישום לסיור עד יום ג'  ה- 16.10.18 מועד אחרון להגשת הצעה עד ליום ב' […]
קרא עוד
מתן שירותי תחזוקת רציפים, ביצוע ריתוכים של פסי עגורן ושירותי צלילה עבור חברת נמל חיפה בע"מ, מספר מכרז: נכ/78/2018 עדכון מיום 7.8.2018: המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 2.9.2018 בשעה 12:00, המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 23.8.2018. עדכון מיום 22.8.2018 תיקון תנאי סף: בהמשך לפרסום בעיתונות מיום 26.7.2018 מודיעה בזאת חברת נמל חיפה ("החברה") על […]
קרא עוד
דירה להשכיר מזמינה אתכם היזמים, לקחת חלק בפרויקטים להשכרה ארוכת טווח: מכרז צפ/34/2018 – "דירה להשכיר בכרמיאל" הפרויקט כולל 3 מגרשים למגורים הכוללים 176 יח"ד (מתוכן 132 דירות להשכרה ארוכת טווח ו -44 דירות למכירה מיידית בשוק החופשי) וכן חזית מסחרית בשטח של 750 מ"ר. לתשומת לבכם, המועד האחרון להגשת הצעות 23.7.2018 בשעה 12:00 מכרז […]
קרא עוד
הזדמנות של פעם בחיים: פרויקט ייחודי הכולל 246 יח"ד להשכרה ארוכת טווח, לתקופה של 10 שנים בלבד !!! בתום תקופת ההשכרה תתאפשר מכירת כלל הדירות בפרויקט. – המכרז ללא מחיר מינימום – תיאור הפרויקט המתחם ממוקם בשכונת כרמי גת החדשה הנבנית בימים אלו בחלקה הצפוני של קרית גת.  הפרויקט הצופה אל שטחים פתוחים, ממוקם בסמוך […]
קרא עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות