מכרזים Archives - עמוד 5 מתוך 9 - בוני הארץ : בוני הארץ

מכרזים

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: מכרז תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור מכרז פומבי מס' מג/ 2019 / 6   החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בשיטות בניה קונבנציונלית וטרומית ולתכנון ובניית מוסדות חינוך ממוגנים (להלן: "המבנים") ותוספות בניה ממוגנות למבני חינוך […]
קרא עוד
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: הודעה לגבי פרק לבניית מבני ציבור בשיטת בניה מפלדה דקת דופן מכרז לתכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר, מס' מק/ 2019 / 17 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, מודיעה בזאת, כי היא בוחנת את האפשרות להוספת פרק לבניית מבני ציבור בשיטת בניה […]
קרא עוד
החברה לשירותי איכות הסביבה: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה ושירותי הובלות קרקע וחומרים מסוכנים באתרי שיקום קרקעות מכרז פומבי מס' A16/2018 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קבלן ראשי, שירותי עבודות צמ"ה (לרבות חפירה/חציבה, שינוע ועירום קרקע, גריסה, ניפוי וכד'), […]
קרא עוד
מכרז מס' צפ/311/2018 – "דירה להשכיר בנצרת עילית" דירה להשכיר, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל מזמינות בזאת הצעות לתכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים להשכרה ארוכת טווח הכולל 180 יח"ד, מתוכן מיועדות 42 יח"ד למכירה מיידית ו-138 יח"ד להשכרה ארוכת טווח. מועד אחרון להגשת הצעות – 31.12.18 בשעה 12:00  לצפייה בסרטון הפרויקט לחץ/י על התמונה […]
קרא עוד
משטרת ישראל – המטה הארצי/אגף תמיכה לוגיסטית מוזמנות בזה הצעות מחיר לאספקת הטובין ו/או השירותים המפורטים כדלקמן: פרטי מכרז: ביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות במשטרת ישראל. מספר מכרז 72/2018 תקופת התקשרות: 36 חודשים + אופציה ל-4 שנים נוספות. מועד אחרון להגשת הצעות: 16.12.2018 עד השעה 16:00 לברורים: ליאור אלמון 08-9124347 תנאים מוקדמים: כמפורט במסמכי המכרז. (*)יתר התנאים המוקדמים עפ"י המפורט במכרז. אי עמידה בכל […]
קרא עוד
רכבת ישראל בע"מ (להלן: "הרכבת" או "המזמין") מעוניינת לקבל הצעות מקבלנים להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, התשתיות והשדרוגים והכל כמפורט במסמכי המכרז. 1. תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז: המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז. תנאים אלו מפורטים במסגרת מסמכי המכרז הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל, החל מיום 10/10/2018. […]
קרא עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות