מכרזים Archives - עמוד 4 מתוך 8 - בוני הארץ : בוני הארץ

מכרזים

החברה לשירותי איכות הסביבה: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה ושירותי הובלות קרקע וחומרים מסוכנים באתרי שיקום קרקעות מכרז פומבי מס' A16/2018 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קבלן ראשי, שירותי עבודות צמ"ה (לרבות חפירה/חציבה, שינוע ועירום קרקע, גריסה, ניפוי וכד'), […]
קרא עוד
מכרז מס' צפ/311/2018 – "דירה להשכיר בנצרת עילית" דירה להשכיר, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל מזמינות בזאת הצעות לתכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים להשכרה ארוכת טווח הכולל 180 יח"ד, מתוכן מיועדות 42 יח"ד למכירה מיידית ו-138 יח"ד להשכרה ארוכת טווח. מועד אחרון להגשת הצעות – 31.12.18 בשעה 12:00  לצפייה בסרטון הפרויקט לחץ/י על התמונה […]
קרא עוד
משטרת ישראל – המטה הארצי/אגף תמיכה לוגיסטית מוזמנות בזה הצעות מחיר לאספקת הטובין ו/או השירותים המפורטים כדלקמן: פרטי מכרז: ביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות במשטרת ישראל. מספר מכרז 72/2018 תקופת התקשרות: 36 חודשים + אופציה ל-4 שנים נוספות. מועד אחרון להגשת הצעות: 16.12.2018 עד השעה 16:00 לברורים: ליאור אלמון 08-9124347 תנאים מוקדמים: כמפורט במסמכי המכרז. (*)יתר התנאים המוקדמים עפ"י המפורט במכרז. אי עמידה בכל […]
קרא עוד
רכבת ישראל בע"מ (להלן: "הרכבת" או "המזמין") מעוניינת לקבל הצעות מקבלנים להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, התשתיות והשדרוגים והכל כמפורט במסמכי המכרז. 1. תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז: המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז. תנאים אלו מפורטים במסגרת מסמכי המכרז הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל, החל מיום 10/10/2018. […]
קרא עוד
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון ובניית אולמות ספורט, היכלי ספורט ומופעים וקירויים למגרשי ספורט (להלן: "המבנים") בשיטות בניה קונבנציונלית וטרומית וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 22.10.2018, תמורת תשלום בסך של 5,000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. לחץ […]
קרא עוד
משרד הביטחון מפרסם בזאת את המכרז שבנדון, להלן הפרטים: שם הגורם המטפל: יח' התקשרויות עם קבלנים טלפון: 073-387-7223/5/1 מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז: 100, ג'-5 לפחות + תנאי סף (רשום ומוכר) סיור הקבלנים (חובה) יערך ביום ה', 18.10.18 מועד אחרון לרישום לסיור עד יום ג'  ה- 16.10.18 מועד אחרון להגשת הצעה עד ליום ב' […]
קרא עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות