מכרזים Archives - עמוד 3 מתוך 7 - בוני הארץ : בוני הארץ

מכרזים

מכרז מס' צפ/311/2018 – "דירה להשכיר בנצרת עילית" דירה להשכיר, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל מזמינות בזאת הצעות לתכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים להשכרה ארוכת טווח הכולל 180 יח"ד, מתוכן מיועדות 42 יח"ד למכירה מיידית ו-138 יח"ד להשכרה ארוכת טווח. מועד אחרון להגשת הצעות – 31.12.18 בשעה 12:00  לצפייה בסרטון הפרויקט לחץ/י על התמונה […]
קרא עוד
משטרת ישראל – המטה הארצי/אגף תמיכה לוגיסטית מוזמנות בזה הצעות מחיר לאספקת הטובין ו/או השירותים המפורטים כדלקמן: פרטי מכרז: ביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות במשטרת ישראל. מספר מכרז 72/2018 תקופת התקשרות: 36 חודשים + אופציה ל-4 שנים נוספות. מועד אחרון להגשת הצעות: 16.12.2018 עד השעה 16:00 לברורים: ליאור אלמון 08-9124347 תנאים מוקדמים: כמפורט במסמכי המכרז. (*)יתר התנאים המוקדמים עפ"י המפורט במכרז. אי עמידה בכל […]
קרא עוד
רכבת ישראל בע"מ (להלן: "הרכבת" או "המזמין") מעוניינת לקבל הצעות מקבלנים להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, התשתיות והשדרוגים והכל כמפורט במסמכי המכרז. 1. תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז: המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז. תנאים אלו מפורטים במסגרת מסמכי המכרז הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל, החל מיום 10/10/2018. […]
קרא עוד
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון ובניית אולמות ספורט, היכלי ספורט ומופעים וקירויים למגרשי ספורט (להלן: "המבנים") בשיטות בניה קונבנציונלית וטרומית וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 22.10.2018, תמורת תשלום בסך של 5,000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. לחץ […]
קרא עוד
משרד הביטחון מפרסם בזאת את המכרז שבנדון, להלן הפרטים: שם הגורם המטפל: יח' התקשרויות עם קבלנים טלפון: 073-387-7223/5/1 מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז: 100, ג'-5 לפחות + תנאי סף (רשום ומוכר) סיור הקבלנים (חובה) יערך ביום ה', 18.10.18 מועד אחרון לרישום לסיור עד יום ג'  ה- 16.10.18 מועד אחרון להגשת הצעה עד ליום ב' […]
קרא עוד
מתן שירותי תחזוקת רציפים, ביצוע ריתוכים של פסי עגורן ושירותי צלילה עבור חברת נמל חיפה בע"מ, מספר מכרז: נכ/78/2018 עדכון מיום 7.8.2018: המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 2.9.2018 בשעה 12:00, המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 23.8.2018. עדכון מיום 22.8.2018 תיקון תנאי סף: בהמשך לפרסום בעיתונות מיום 26.7.2018 מודיעה בזאת חברת נמל חיפה ("החברה") על […]
קרא עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות