מכרזים Archives - בוני הארץ : בוני הארץ

מכרזים

  מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות יציבות במבנים, בניה, שיפוצים ותיקונים כלליים בדירות שבניהול עמידר במבני ר"פ   עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (להלן: "עמידר") מזמינה בזאת מציעים להגיש לה הצעות במסגרת מכרז פומבי לביצוע עבודות יציבות במבנים, בניה, שיפוצים ותיקונים כלליים בדירות שבניהול עמידר במבני ר"פ בשיטת המחירון בחלוקה לאזורי […]
קרא עוד
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור מכרז פומבי מס' מג/ 2020 / 2 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בשיטות בניה קונבנציונלית וטרומית ולתכנון ובניית מוסדות חינוך ממוגנים (להלן: "המבנים") ותוספות בניה ממוגנות למבני חינוך וציבור וזאת בהתאם לתנאים […]
קרא עוד
 מכרז 18/2019 – מכרז להקמת גני ילדים ומעונות יום בשכונת הדופן המזרחית במבשרת ציון. הודעה על דחיית מועדים – מועד אחרון להגשת הצעות: המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז: יום רביעי 15.1.20 בשעה 13:00. קיום סיור קבלנים נוסף – בתאריך 8.1.20 בשעה 10:00. יש להקפיד על הגעה בזמן. תמיר פרץ,  מנכ"ל המועצה
קרא עוד
פניה לקבלת מידע (RFI) הקמה והפעלה של בית מלון בסמוך לחוף הים בראשון לציון 1. עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") פונה בזאת לספקים, יחידים או תאגידים, בעלי ניסיון בתחום המלונאות או ניסיון רלוונטי אחר, בבקשה לקבלת מידע בנושא הקמה והפעלה של בית מלון (ללא יחידות דיור/דירות נופש) לרבות חניון ושטחי מסחר בסמוך לחוף הים במערב […]
קרא עוד
מכרז 16/2019 – להקמת מרכז פיס קהילתי ברח' האילנות בפתח תקוה החברה מבקשת בזה לקבל הצעות לביצוע העבודה הנ"ל. על הקבלן להיות רשום בספר הקבלנים בסיווג ג'-1 ענף 100. את תיק המכרז ניתן לקבל  במשרדי החברה בימים א'-ה' , החל מיום חמישי, 7/11/2019 בין השעות 08:00-15:00, תמורת 1,500 ש"ח אשר לא יוחזרו. את ההצעות יש […]
קרא עוד
מכרז 15/2019 – להקמת אולם ספורט בבית ספר "הס" בפתח תקוה חברה מבקשת בזה לקבל הצעות לביצוע העבודה הנ"ל. על הקבלן להיות רשום בספר הקבלנים בסיווג ג'-2 ענף 100. את תיק המכרז ניתן לקבל  במשרדי החברה בימים א'-ה' , החל מיום חמישי,  7/11/2019 בין השעות 08:00-15:00, תמורת 1,500 ש"ח אשר לא יוחזרו. את ההצעות יש […]
קרא עוד
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות יציבות במבנים, בניה, שיפוצים ותיקונים כלליים בדירות שבניהול עמידר במבני ר"פ 1. עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (להלן: "עמידר") מזמינה בזאת מציעים להגיש לה הצעות במסגרת מכרז פומבי לביצוע עבודות יציבות במבנים, בניה, שיפוצים ותיקונים כלליים בדירות שבניהול עמידר במבני ר"פ בשיטת המחירון בחלוקה לאזורי פעילות […]
קרא עוד
עיריית פתח תקוה ("העירייה") הנה הבעלים הרשום של המקרקעין, בשלמותם, והמחזיק הבלעדי בהם. העירייה מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכישת כל זכויותיה במקרקעין שלהלן, וזאת על פי כל התנאים המפורטים במכרז: גוש חלקות [המגרש]   סה"כ יח"ד לבניה בחלקות [במגרש] הזכויות המוצעות למכירה [זכויות בעלות]   מחיר מינימום (בש"ח, לא כולל מע"מ) 6393 301  + 302, […]
קרא עוד
מכרז פומבי מס' אס/ 2019 / 24 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון ובניית אולמות ספורט, היכלי ספורט ומופעים וקירויים למגרשי ספורט (להלן: "המבנים") בשיטות בניה קונבנציונלית וטרומית וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 29.10.2019, תמורת תשלום בסך של 5,000 […]
קרא עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות