דפי מידע

רקע לאחרונה אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את תיקון מס' 11 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה (להלן חוק עוזר הבטיחות למנהל העבודה – חוק העב"ט). חוק העב"ט מטיל על מבצעי עבודות בניה חובה למנות למנהלי עבודה עוזר, שכל תפקידו הוא לסייע למנהל העבודה לנהל את הבטיחות. חוק העב"ט ייכנס לתוקף בתאריך 6.6.2019. החל מתאריך זה, תחול חובה […]
קרא עוד
ריכזנו עבורכם דפים המסבירים על ליקויים אופייניים בעבודות בנייה, לפי גורמי סיכון עיקריים, אשר לימודם וניתוחם, יסייע במניעתם ובשיפור תמידי בביצועי הבטיחות באתרי בניה. המלצתנו הינה כי רשימת ליקויים אלה תהווה בסיס לריענון בטיחות באתר והדרכות בטיחות שוטפות. נמליץ ללמד ליקויים אלה במסגרת הדרכות בטיחות ובפרט. רצוי שההדרכה תנוהל על ידי המנהלים הישירים של קבוצות […]
קרא עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות