קורס מנהלי עבודה של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה - בוני הארץ : בוני הארץ
קורס מנהלי עבודה של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה

במסגרת פעילותה לקידום ופיתוח ענף הבניין, משתתפת הקרן במימון הכשרות וקורסים מקצועיים בהתאם לצרכי הענף.

ההשתתפות במימון הכשרות וקורסים מקצועיים ניתנת לעובדים המועסקים ע"י קבלנים המשלמים לקרן כנדרש, בהתאם להוראות הסכם העבודה הקיבוצי בענף הבניין ובהתאם לנהליה.

ככלל, ההכשרות והקורסים המקצועיים אינם מועברים ע"י הקרן, והעובדים המבקשים להשתתף בהם מופנים למוסדות לימוד שונים להם ההסמכות הנדרשות.

על כן, על מנת לקבל פרטים אודות הקורסים עצמם ולבדוק את תנאי הסף לקבלה אליהם, על העובד או המעסיק המעוניין בהכשרה לפנות לבתי הספר השונים המעבירים אותם.

לפרטים נוספים על קורסי מנהלי עבודה של הקרן לחץ כאן

לטפסי הרשמה לקורסים לחץ כאן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות