דף מידע לתפקיד עוזר בטיחות - בוני הארץ : בוני הארץ
דף מידע לתפקיד עוזר בטיחות

בתאריך ה 29/5/2019 יכנס לתוקפו תיקון חוק ארגון הפיקוח על העבודה – עוזר בטיחות. משמעותו שכל קבלן חייב למנות עוזר בטיחות באתרים שלו העומדים בקריטריונים כפי שיפורטו להלן.

אנו בהתאחדות מאמינים שעובדות עוזרי הבטיחות באתרים  תשפר את הבטיחות באתר, את פריון העבודה  ואיכות הביצוע.

 

מיהו עוזר בטיחות ?

עוזר הבטיחות הוא עוזר למנהל העבודה לשמור על הבטיחות באתר ועל הוראות החוק בנושאי הבטיחות.

רשאי לשמש עוזר בטיחות אדם שעומד בדרישות הבאות:

 • הוא בגיר ( מעל גיל 18 )
 • בעל שנתיים ניסיון באתרי בנייה
 • הוא עבר קורס הכשרה מאושר ע״י מנהל הבטיחות, של 45 שעות.
 • שליטה בשפה העברית
 • רשאים לגשת לקורס עובדים פלסטינאים

ממונה בטיחות ו/או מנהל עבודה נוסף אינו מחליף את הצורך למינוי עוזר בטיחות!

 

איפה נדרש להעסיק עוזר בטיחות?

בכל אתר בנייה ששטחו עולה על 1000 מ״ר, וגובה הבנייה עולה על 7 מטר.

עוזר הבטיחות נדרש להיות באופן רציף וקבוע באתר הבנייה.

מינוי עוזר הבטיחות ירשם בפנקס הכללי.

ניתן למנות מספר עוזרי בטיחות לאתר הבנייה.

 

מה תפקידו?

עוזר הבטיחות יעסוק אך ורק בנושאי בטיחות. הוא יסתובב כל היום באתר ויבדוק שהבטיחות באתר מתקיימת בפועל. בין תפקידו:

 • לוודא שהפועלים מצוידים בציוד מגן אישי וכי הם יודעים כיצד להשתמש בו ומשתמשים באופן הנכון.
 • לוודא שהעובדים עובדים באופן בטוח אם זה על סולם או כלי עבודה כגון דיסק. וכדומה
 • לוודא שכל הפועלים עברו הדרכה מתאימה לעבודות אותם הם מבצעים
 • לוודא שכל העובדים בגובה הינם בעלי הכשרה בתוקף לביצוע עבודות בגובה
 • לוודא שכל הכלים הדורשים תסקיר בטיחות, לרבות עגורן, בעלי תסקיר בטיחות בתוקף
 • לוודא שהפיגומים באתר שלמים ומתוחזקים וכי המעקות הנדרשים קיימים
 • כל מטלה שיטיל עליו מנהל העבודה הקשורה לשמירת הבטיחות

 

איפה מכשירים?

מכללות וגופים המאושרים ע" מנהל הבטיחות

את רשימת הגופים המכשירים ניתן למצוא בקישור הבא:

http://apps.moital.gov.il/afikReports/InstitutionList.aspx?3

 

הכשרת מנהלי עבודה לשמש כעוזרי בטיחות

החוק אינו מחריג בעל תפקיד זה או אחר ופוטר אותו מקורס, כלומר גם מנהל עבודה, מהנדס, הנדסאי, ממונה בטיחות וכל אדם שהוא חייב לעבור בהצלחה קורס עוזרי בטיחות על מנת להיות עוזר בטיחות.

 

אכיפה

החל מחודש יוני מנהל הבטיחות יאכוף את דרישת מינוי עוזר הבטיחות.

 

ולסיכום

תשלחו עוד היום עובדים מתאימים לקורס עוזרי בטיחות. תעצימו את עוזרי הבטיחות!

מידת תרומתם לבטיחות בידכם!

 

חמוטל בן יעקב

מהנדסת , אגף טכני

שינוי גודל גופנים
ניגודיות