סקירה כלכלית של ענף הבניה – נובמבר 2018 - בוני הארץ : בוני הארץ
סקירה כלכלית של ענף הבניה – נובמבר 2018

תמצית ומגמות מרכזיות

*לקריאת הסקירה המלאה לחצו כאן או פנו לזיו לזר 0547672791 ziv@acb.org.il

 • התחלות הבניה למגורים (עמ' 2) – ברבעון השני של 2018 חלה עליה של 15% במספר התחלות הבניה לעומת הרבעון שקדם לו, אך התחלות הבניה במחצית הראשונה של 2018 עדיין משקפות קצב שנתי של כ-45,000 יח"ד בלבד.
 • התחלות בניה בהתחדשות עירונית – (עמ' 3) המחצית הראשונה של 2018 ממשיכה את מגמת הגידול של 2017 כאשר במהלך רבעון 2 2018 נרשם גידול של 25% בהתחלות הבניה לעומת רבעון קודם. מחצית הראשונה של 2018 מהווה התחדשות עירונית כחמישית מכלל התחלות הבניה.
 • גמר הבניה למגורים (עמ' 3) – נתוני המחצית הראשונים של 2018 משקפים רמה שנתית של כ-50,000 יח"ד וייתכן ששנה זו תסתיים במספר גבוה יותר לאור 53,000 התחלות הבניה של לפני 3 שנים.
 • כלל עסקאות הדיור (עמ' 4) – מספר עסקאות הדיור כולל יד שניה נמצא במגמת ירידה קלה מאז תחילת 2018 ועומד בחודשים האחרונים על 8,400-8,000 עסקאות בחודש. כמות זו מוטה כלפי מטה בשל עסקאות מתעכבות בתכנית מחיר למשתכן. מספר הזכאים שטרם זכו בהגרלה (נרשמים), וכן אלו שזכו וטרם ביצעו עסקה מסיבות שונות עומד במצטבר על 120,000 וחזרת חלק מהם בתוספת משפרי דיור לשוק באופן לא מדורג תפגוש התחלות בניה נמוכות כאמור לעיל.
 • מכירת דירות חדשות (עמ' 4) –  ניתן לזהות במהלך שנת 2018 מגמת ירידה קלה במספר הדירות החדשות שנמכרות שמקורה בעיקר בירידה במספר עסקאות מחיר למשתכן. קצב המכירות החודשי עד חודש אוגוסט 2018 משקף מכירות שנתיות של כ-29,000 דירות חדשות, כ-5% יותר מאשר בשנת 2017.
 • מלאי דירות שהחלה בנייתן (עמ' 5) – מלאי הדירות שהחלה בנייתן וטרם נמכרו (נתוני למ"ס/יוזמה פרטית בלבד ללא דירות מחיר למשתכן ובניה נוספת ביוזמה/פקוח ציבוריים) שומר על יציבות יחסית ברמה של 25,000-26,000 דירות.
 • מלאי דירות שהסתיימה בנייתן (עמ' 5) – נתון זה (גם הוא ביוזמה פרטית בלבד) עלה מאז תחילת 2018 בכ-50% ואולם המספר האבסולוטי נמוך ועומד על כ-2,200 דירות בלבד. לנתוני המלאי הללו של למ"ס יש להוסיף כ-30% כדי לשקף גם את הבניה ביוזמה ציבורית.
 • משכנתאות וריבית (עמ' 6) – היקף המשכנתאות החודשים בשנת 2018 ממשיך לגדול כאשר נתוני החודשים יולי-אוגוסט היו הגבוהים ביותר מאז 2016 (כ-5.8 מיליארדי ש"ח בחודש). סכום משכנתא ממוצעת עלה ב-12 החודשים האחרונים בכ-12% לסך של 720,000 ש"ח בשל הקלות של בנק ישראל לבנקים בשקלול נכסי סיכון בגין משכנתאות בשיעורי מימון גבוהים וכן בשל משכנתאות מחיר למשתכן שניתנות במינוף גבוה ממשכנתאות השוק החופשי. ריבית המשכנתאות שמרה בחודשים האחרונים על יציבות יחסית.
 • מדדי מחירי הדירות של למ"ס (עמ' 6) –מדד זה מתאפיין מאז מרץ 2018 בחוסר יציבות והיעדר מגמה ברורה וזאת לאחר כמעט חצי שנה של מדדים שליליים שהחלו עם ההגרלות הגדולות של מחיר למשתכן. מתחילת 2018 ועד אוגוסט השינוי המצטבר בו אפסי. בארבעת החודשים האחרונים נרשמו עליות במחוזות ירושלים והצפון, יציבות במחזור חיפה ומחוז דרום, וירידות במחוזות תל אביב והמרכז.
 • התחלות בניה שלא למגורים (עמ' 8) – ניתן לזהות ברבעונים האחרונים מגמת עליה בהתחלות בניה של משרדים ומגמת ירידה במבני מסחר. ברבעון 2 2018 נרשמה צניחה של כ-50% בהתחלות בניה של מבני תעשייה לעומת חמשת הרבעונים שקדמו לו.
 • מדדי תשומות (עמ' 9) – מדד תשומות הבניה למגורים עלה בשיעור זניח בחודשים ספט-אוקט' 2018 ואולם 2018 כולה עשויה לעלות ב-2.5% או אף יותר בשל התייקרות ברזל, בטון ואגרגטים. מדד תשומות הסלילה עולה בקצב שנתי של 3.5% בעיקר בשל העליות במחירי תערובות האספלט (8% ב-2018). השכר בענפי הבניה מתייקר בקצב שנתי של כ-3%, כחצי אחוז יותר מאשר בשנים קודמות.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות