לידיעת החברים: הודעה על הארכת תוקף האישורים לקבלנים מוכרים בכל הענפים - בוני הארץ : בוני הארץ
לידיעת החברים: הודעה על הארכת תוקף האישורים לקבלנים מוכרים בכל הענפים

הודעה על הארכת תוקף האישורים לקבלנים מוכרים בכל הענפים

1. הועדה הבין משרדית החליטה להאריך את התוקף של האישורים לקבלנים מוכרים בענפים וקבוצות סיווג כלהלן:

(א) בענפים ראשיים 100 ג' 3 , 100 ג' 4 , 100 ג' 5 , 200 ג' 3 , 200 ג' 4 ו- 200 ג' 5 יוארך תוקף תעודות קבלן מוכר עד 31/12/2018.

(ב) בכל יתר הענפים הראשיים וענפי המשנה, תוקף התעודות יוארך עד ליום 30/04/2019.

2. על אף האמור בסעיף 1(ב) לעיל, לגבי קבלן שיש בידיו תעודות לגבי ענפים ראשיים 100 ג' 3, 100 ג' 4 , 100 ג' 5 , 200 ג' 3 , 200 ג' 4 או 200 ג' 5 וכן תעודה לגבי ענף ראשי אחר ו/או ענף משנה כלשהו, כל התעודות שלו לרבות אלה הכלולות בסעיף 1(ב) לעיל יוארכו עד יום 31/12/2018 בלבד.

3. קבלן אשר אישורו הוארך כמפורט בסעיף 1(א) או בסעיף 2 לעיל, המעוניין לחדש את תעודת קבלן מוכר שברשותו לאחר ה-31/12/2018 רשאי להגיש בקשה כמפורט בחוברות "מדריך רישום לקבלן מוכר לשנת 2019-2020 (לענפים 100 ו- 200 סיווגים ג 3 , ג 4 , ג 5)" שיפורסם בעוד כחודש ואותו ניתן יהיה להוריד מאתר המנהלת שכתובתו רשומה בסעיף 4 להלן.

4. קבלן שאינו קבלן מוכר וכן קבלן המבקש להיות קבלן מוכר בענף או ענף משנה שלגביו אין לו אישור כקבלן מוכר, רשאי להגיש בקשה כמפורט במדריך הרלבנטי התקף במועד הגשת בקשתו.

לחץ כאן  להורדת המדריכים מאתר המנהלת 

בכל שאלה ניתן לפנות למנהלת קבלן מוכר, כמפורט בסעיף 5 להלן.

5. פרטי המנהלת: טלפון 5652351-03, פקס 5695301-02, דוא״ל mukar@mof.gov.il

כתובת: רח' הרוקמים 26 מרכז עזריאלי חולון מיקוד 5811802 בנין B קומה 5

שינוי גודל גופנים
ניגודיות