מכרז: בל"מ 1000560986 – "שדה דרומי" תכנון, ביצוע ואחזקת מבנים במ.ק. 384

משרד הביטחון מפרסם בזאת את המכרז שבנדון, להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל: יח' התקשרויות עם קבלנים

טלפון: 073-387-7223/5/1

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז: 100, ג'-5 לפחות + תנאי סף (רשום ומוכר)

סיור הקבלנים (חובה) יערך ביום ה', 18.10.18

מועד אחרון לרישום לסיור עד יום ג'  ה- 16.10.18

מועד אחרון להגשת הצעה עד ליום ב' ה- 05.11.18 ולא יאוחר משעה 09:30

לחץ כאן להורדת מסמכי המכרז המלאים

הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות