נפתחה ההרשמה לקורס מנהלי עבודה, תשתיות – מסלול יום מיוחד (151112)

אנחנו שמחים להודיעכם כי בהמשך לסיכומים של ההתאחדות בוני הארץ מול משרד העבודה, ובשיתוף הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, בכוונתנו לפתוח במהלך חודש פברואר קורס להכשרת מנהלי עבודה תשתיות במסלול יום מקוצר (כ-4 חודשים קורס + 9 חודשי התמחות + וועדת בוחנים).

תנאי קבלה לקורס הינם:

  • בעל ניסיון של לפחות שנה וחצי, בהתנסות מעשית בתחום ניהול עבודה בתחום עפר, תשתיות וכבישים בסיווג ג'2 ענף ראשי 200 כבישים, תשתיות ופיתוח. או בעל ניסיון של לפחות שנה, בהתנסות מעשית בתחום ניהול עבודה בתחום עפר, תשתיות וכבישים בחברה קבלנית בסיווג ג'3 ומעלה ענף ראשי 200 כבישים, תשתיות ופיתוח.
  • הגשת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
  1. תעודות המעידות על סיום 10 שנות לימוד לפחות: תעודה מקורית + העתק שלה. (ניתן לקבל אישור לימודים מקורי ממוסד הלימודים, כמו כן, מועמדים מעל גיל 45 שלא מוצאים את התעודה יביאו הצהרת נוטריון מקורית שהייתה להם תעודה מעל 10 שנות לימוד).
  2. צילום תעודת זהות.
  3. הצהרת קבלן – מקור בלבד – אישור מקבלן המעיד שהמועמד עומד בדרישת הניסיון שצוינה בסעיף 1 לעיל ההצהרה תינתן על גבי נייר רשמי של החברה (יש להעתיק את המלל מהצהרת קבלן ולהדביק על נייר החברה הכולל לוגו ואז למלא את הנתונים).
  4. הצהרת מועמד – מקור בלבד.
  5. צילום תעודת קבלן רשום בתוקף של החברה.
  • הצלחה בראיון (בחינה) קבלה בוועדת הקבלה של משרד הכלכלה.

משך הקורס: כ- 3.5 חודשים ברציפות בלימודי יום (הלימודים יתקיימו בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00) בוגר הקורס יידרש לעשות התמחות (סטאז') של 9 חודשים תחת מנהל עבודה מוסמך בהתאם ל"טופס רישום פעולות בשנת החניכה". לאחר הסטאז' העובד יידרש לעבור וועדת בוחנים.

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל תשתתף במימון של עד 75% מעלות הקורס, עבור עובדים הזכאים בלבד לכך על-פי כללי הקרן.

לצורך רישום העובדים יש להעביר את המסמכים המפורטים בסעיף 2 במסירה אישית או באמצעות שליח ל- משרדי "הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל", רחוב ויצמן 14, קומה 17, תל אביב, לידי מר שמעון דבוש.

להורדת המסמך לחצו כאן

המסמכים למילוי יופיעו גם באתר האינטרנט של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

את המסמכים יש לשלוח עד יום 31/1/2018 בשעה 15:00

הודעה על מועד ועדות הקבלה ומועדי תחילת הקורסים תימסר בנפרד.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לטלפון: 03-7718385.

בברכה,

חמוטל בן יעקב                                                  שמעון דבוש
התאחדות בוני הארץ                                          הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות