עיצומים כספיים בגין עבירות בטיחות - בוני הארץ : בוני הארץ
עיצומים כספיים בגין עבירות בטיחות

ב- 1.1.2018 – נכנס לתוקף צו להגברת האכיפה של דיני עבודה. הצו מסדיר חוקית מתן עיצומים כספיים על קבלנים המבצעים עבירות בטיחות. רשימת עבירות הבטיחות מפורטות בצו זה.

סכום העיצום הכספי הניתן להטיל בגין ביצוע עבירה הינו 20,160 ו/או 35,280 ₪ על פי סוג העבירה.

הסכום הינו עבור כל עבירה בנפרד והעיצום הכספי שיוטל הינו מצטבר.

מצ"ב בזאת:

  1. טבלה המסכמת את העיצומים הכספיים
  2. נוסח החוק
  3. נוסח הצו

בברכה,

מהנדסת, חמוטל בן יעקב

האגף הטכני

שינוי גודל גופנים
ניגודיות