תשלום שובר - בוני הארץ : בוני הארץ
תשלום שובר
למילוי מספר קבלן או עוסק/ח.פ:
שינוי גודל גופנים
ניגודיות