שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 93-84/19: הזמנה להציע הצעות לרכישת חלק מהמקרקעין הידועים כחלקות 1285 ו-1287 בגוש 6213 בתל אביב - בוני הארץ : בוני הארץ
שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 93-84/19: הזמנה להציע הצעות לרכישת חלק מהמקרקעין הידועים כחלקות 1285 ו-1287 בגוש 6213 בתל אביב

סיורים בנכס ברחוב ארלוזורוב 115 תל אביב יתקיימו במועדים הבאים ויצאו מרחבת הכניסה לבניין: הסיורים הינם רשות 

בתאריך 15/07/2019 בין השעות 10:00-11:30

בתאריך 21/07/2019 בין השעות 10:00-11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות עד לתאריך 02.10.2019 בשעה 11:00 

לפרטי המכרז המלאים לחץ כאן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות