סקירת אגף הכלכלה לחודש דצמבר 2014: פער הדירות המצטבר משנת 2000 גדל ב-2012 ו-2013 בכ-30,000 לכ-124,000 דירות - בוני הארץ : בוני הארץ
סקירת אגף הכלכלה לחודש דצמבר 2014: פער הדירות המצטבר משנת 2000 גדל ב-2012 ו-2013 בכ-30,000 לכ-124,000 דירות

הפרמטרים בשוק הדיור בצד הביקוש וצד ההיצע מגלמים בתוכם לחץ להמשך עליית מחירי הדירות.

מרבית מבקשי הדיור לא יוכלו לעמוד בהתפתחות כזו בין השאר בשל  מגבלות בנק ישראל על המשכנתאות וכן סביבת הריבית שאינה משאירה כבר מקום להקלה נוספת על הלווים.

מצב בלתי אפשרי זה הנו מתכון לאסון חברתי המחייב צעדי חירום משמעותיים, למרות הכניסה לתקופת בחירות בה תתקשה הממשלה לפעול בצורה נחושה ומתואמת.

תמצית ומגמות מרכזיות:

• קצב התחלות בניה 2014 עומד על כ-44,000 יח"ד בלבד ונמוך מזה של 2013 ומיעדי הממשלה. גמר הבניה ירד ברבעון האחרון ב-16% ואינו צפוי לעבור את ה-44,000 דירות ב-2014 כולה.

• ב-2013 נוספו כ-54,000 משקי בית בדומה ל-2012. מספרים אלו אינם מתיישבים עם המספר המשמש את הממשלה וגופי התכנון העומד על 40,000 משקי בית בלבד.

• פער הדירות  המצטבר משנת 2000 גדל ב-2012 ו-2013  בכ-30,000 לכ-124,000 דירות.

• מספר החודשים להשלמת בנייתה של דירה עלה בשנה האחרונה ב-6.5% ועומד כל כמעט 28 חודשים, מספר המשקף את המחסור החמור בעובדים מקצועיים עליו מתריעה ההתאחדות.

• מספר הדירות החדשות שנמכרו באוקטובר הגיע לכ-2,000 וממשיך מגמת עליה שהחלה ביוני עם תחילת התפכחות הציבור מהבטחות המדינה בנושא פתרון משבר הדיור.

• מספר השיווקים של רמ"י ב-2014 אינו צפוי לעבור את 40,000 דירות, מספר שאינו עומד ביעדי רמ"י עצמה ואינו מתקרב למספר שיסייע בצמצום פער הדירות בהינתן העובדה  שרק 25% – 50% מהמכרזים מבשילים לעסקאות מאושרות ב-4 השנים האחרונות.

• עוד לחץ על מחירי הדירות מתחיל להגיע כעת מצד מחירי התשומות : לאחר שלא השתנה כלל מאז תחילת השנה קפץ מדד מחירי התשומות בבניה למגורים ב-0.5% בחודשים אוקטובר ונובמבר.

לסקירה המלאה לחצו כאן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות