סקירת אגף הכלכלה: הקיפאון בענף הדיור צפוי לגרום השנה לירידה של כ-12% בהתחלות הבנייה שיסתכמו בכ-40 אלף דירות בלבד - בוני הארץ : בוני הארץ
סקירת אגף הכלכלה: הקיפאון בענף הדיור צפוי לגרום השנה לירידה של כ-12% בהתחלות הבנייה שיסתכמו בכ-40 אלף דירות בלבד

"הקיפאון בענף הדיור צפוי לגרום השנה לירידה של כ-12% בהיקף התחלות הבנייה". כך עולהמסקירה כלכלית של התאחדות בוני הארץ. כלכלני ההתאחדות מעריכים שבסיכום 2014 יעמוד היקף התחלות הבנייה השנתי על כ-40 אלף דירות בלבד. מספר שאינו  עולה בקנה אחד עם יעדי הממשלה.

הנתונים מבוססים על עיבוד נתוני הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה בשילוב נתונים על  מספר היתרי הבניה שניתנו לקבלנים ברבעון הראשון של 2014 והתחלות הבניה ביוזמה ציבורית ברבעון השני של השנה.התאחדות בוני הארץ צופה כי ברבעון השני של 2014 יעמוד מספר התחלות הבנייה על כ-9,000 דירות בלבד.

בתחזיתם, מציינים כלכלני ההתאחדות כי ב-18 החודשים האחרונים ניתן לזהות מגמת ירידה כללית בהתחלות הבניה, על רקע אי הוודאות בענף הדיור. ברבעון הראשון של השנה קטן מספר התחלות הבניה בכ-6% לעומת הרבעון האחרון של 2013 וב-16% לעומת הרבעון הראשון של 2013.

כפי שהזהירה התאחדות בוני הארץ בחודשים האחרונים, הירידה בהתחלות הבנייה גרמה להמשך עליית מחירי הדירות.

לצד הירידה במספר העסקאות, המשיך מדד מחירי הדירות של למ"ס לעלות בחודשים אפריל ומאי 2014. בהתאחדות מעריכים כי אם ימשך הקיפאון בשוק הדיורותמשך עליית מחירי הדירות בקצב דומה לזה שנרשם מאז הכרזת הממשלה על תוכניות "מע"מ אפס" ו"מחיר מטרה", יעלו השנה מחירי הדירות בכ-8.6%.

כלכלני ההתאחדות מזהירים, כי אי הוודאות שיצרה במשק דחיית חקיקת חוק "מע"מ אפס", והוצאתה לפעול שלתוכנית "מחיר מטרה", עלול להפחית עוד יותר את התחלות הבניה ברבעון השלישי של השנה.

במקביל, מדווחת ההתאחדות כי מספר החודשים להשלמת בנייתה של דירה עלה ברבעון הראשון של 2014 ב-5% לעומת הרבעון שקדם לו. בשנה האחרונה מדובר בתוספת של 9% לזמן הבנייה של דירה, בממוצע. נתון המשקף, בין השאר את המחסור בעובדים מקצועיים שעליו מתריעה ההתאחדות.

לצד אי הוודאות, הגורמת לעצירת הבנייה והמחסור בעובדים המאריך את זמן הבנייה, צפוי נתון נוסף להשפיע על הענף ועל רוכשי הדירות – מספר הדירות במכרזי רשות מקרקעי ישראל קטן ברבעון השני של השנה ב-4.5% לעומת הרבעון הראשון של 2014 ובכ-10% לעומת רבעון מקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה עמד היקף שיווק קרקע לדיור על כ-21 אלף דירות בלבד.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות