משרד הביטחון - מכרז 1000512546 - הריסת מבנים ותשתיות מ.ק. 67 - שלב א' - בוני הארץ : בוני הארץ
משרד הביטחון – מכרז 1000512546 – הריסת מבנים ותשתיות מ.ק. 67 – שלב א'

 משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

                                                

הנדון: בל"מ 1000512546   –  הריסת מבנים ותשתיות מ.ק. 67 – שלב א'

1.       משרד הביטחון מפרסם  בזאת  את  המכרז  שבנדון .

2.       להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז 

סיור הקבלנים (חובה)

מועד אחרון להעברת שמות   משתתפים   בסיור

מועד אחרון להגשת הצעה

יח' התקשרויות עם קבלנים

 073-387-7223/5/1

100

או

200

(רשום ומוכר)

יערך ביום ה'

 ה- 26.10.17

עד יום ג'

ה- 24.10.17

עד ליום ב', 

ה- 13.11.17

ולא יאוחר משעה 09:30

 

3.       את מסמכי המכרז המלאים ניתן  להוריד  מאתר האינטרנט : WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

4.        הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות