משרד הביטחון - מכרז 1000510368 - ביצוע צ-תשתיות ועבודות פיתוח -ציר הרצוג-מ.ק. 460 - בוני הארץ : בוני הארץ
משרד הביטחון – מכרז 1000510368 – ביצוע צ-תשתיות ועבודות פיתוח -ציר הרצוג-מ.ק. 460

משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

                                                

הנדון:  בל"מ 1000510368 –ביצוע תשתיות ועבודות פיתוח-ציר הרצוג.- מ.ק. 460

1.       משרד הביטחון מפרסם  בזאת את המכרז  שבנדון .

2.       להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז 

סיור הקבלנים (חובה)

מועד אחרון לרישום    לסיור

מועד אחרון להגשת הצעה

יח' התקשרויות עם קבלנים

 073-387-7223/5/1

100  ג'-1 לפחות

(רשום ומוכר)

יערך ביום ד'

 ה- 18.10.17

עד יום ג'

ה- 17.10.17

עד ליום ב', 

ה- 06.11.17

ולא יאוחר משעה 09:30

 

3.       את מסמכי המכרז המלאים ניתן  להוריד מאתר האינטרנט : WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

4.        הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות