משרד הבטחון - מכרז מס' 1000520338 - ביצוע תוספת קומת משרדים מ.ק. 717 - בוני הארץ : בוני הארץ
משרד הבטחון – מכרז מס' 1000520338 – ביצוע תוספת קומת משרדים מ.ק. 717

 משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

הנדון: בל"מ 1000520338   –   ביצוע תוספת קומת משרדים והקמת מתקן איגום והגברת לחץ מים במ.ק. 717

1.      משרד הביטחון מפרסם  בזאת  את  המכרז  שבנדון .

2.      להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז

סיור הקבלנים (חובה)

מועד אחרון להעברת שמות   משתתפים   בסיור

מועד אחרון להגשת הצעה

יח' התקשרויות עם קבלנים

073-387-7223/5/1

100
ג'-2 לפחות

(רשום ומוכר)

יערך ביום ב'

ה- 25.12.17

עד יום ב'

ה- 18.12.17

עד ליום ב',

ה- 15.01.18

ולא יאוחר משעה 09:30

 

3.      את מסמכי המכרז המלאים ניתן  להוריד  מאתר האינטרנט : WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

4.       הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות