משרד הבטחון - מכרז מס' 1000519322 - הקמת מרפאה במ.ק. 193 - בוני הארץ : בוני הארץ
משרד הבטחון – מכרז מס' 1000519322 – הקמת מרפאה במ.ק. 193

 משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

                                                

הנדון: בל"מ 1000519322   –   הקמת מרפאה במ.ק. 193

1.       משרד הביטחון מפרסם  בזאת  את  המכרז  שבנדון .

2.       להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז 

סיור הקבלנים (חובה)

מועד אחרון להעברת שמות   משתתפים   בסיור

מועד אחרון להגשת הצעה

יח' התקשרויות עם קבלנים

 073-387-7223/5/1

100

(רשום ומוכר)

יערך ביום א'

 ה- 17.12.17

עד יום ג'

ה- 12.12.17

עד ליום ב', 

ה- 08.01.18

ולא יאוחר משעה 09:30

 

3.       את מסמכי המכרז המלאים ניתן  להוריד  מאתר האינטרנט : WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

4.        הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות