משרד הבטחון - מכרז מס' 1000507857 - הסכם מחירים לעבודות עפר ופיתוח במחנות צה"ל ובדרכי מערכת בכל הארץ - בוני הארץ : בוני הארץ
משרד הבטחון – מכרז מס' 1000507857 – הסכם מחירים לעבודות עפר ופיתוח במחנות צה"ל ובדרכי מערכת בכל הארץ

משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

                                                

הנדון: בל"מ 1000507857  –  הסכם מחירים לעבודות עפר ופיתוח במחנות צה"ל ובדרכי מערכת בכל הארץ

1.      משרד הביטחון מפרסם  בזאת את  המכרז  שבנדון .

2.      להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז

מפגש הקבלנים (לא חובה)

מועד אחרון להעברת שמות   משתתפים   במכרז

מועד אחרון להגשת הצעה

יח' התקשרויות עם קבלנים

073-387-7223/5/1

200

(רשום ומוכר)

יערך ביום ד'

ה- 13.09.17

עד יום ב'

ה- 11.09.17

עד ליום ב',

ה- 02.10.17

ולא יאוחר משעה 09:30

 

3.      את מסמכי המכרז המלאים ניתן  להוריד  מאתר האינטרנט : WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

4.       הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות