מכרז: תכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר, מס' מק/ 2019 / 17 - בוני הארץ : בוני הארץ
מכרז: תכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר, מס' מק/ 2019 / 17

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: הודעה לגבי פרק לבניית מבני ציבור בשיטת בניה מפלדה דקת דופן

מכרז לתכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר, מס' מק/ 2019 / 17

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, מודיעה בזאת, כי היא בוחנת את האפשרות להוספת פרק לבניית מבני ציבור בשיטת בניה מפלדה דקת דופן, במכרז לתכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1,000 מ"ר (להלן: "המכרז"), שיפורסם על ידה בשנת 2019.

ביום ראשון, ה- 30.12.2018 בשעה 13:00 תקיים החברה כנס בו יוצגו המפרטים והפרוגרמות לסוגי המבנים בשיטת בניה מפלדת דקת דופן, שנבחנת האפשרות לכלול אותם במכרז.

הכנס יתקיים במשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה  19, קומה 9, תל-אביב.

כל המעוניין לקבל מידע בנושא כאמור מוזמן להשתתף בכנס.

נא לאשר הגעה במייל: [email protected]

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות