החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: תכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר, מכרז פומבי מס' מק17/2019 - בוני הארץ : בוני הארץ
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: תכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר, מכרז פומבי מס' מק17/2019

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון ובניית בתי ספר, גני ילדים, כיתות לימוד, מרכז קהילתי, מרכז לגיל הרך, מועדונים, תחנות בריאות, מעונות יום, בתי כנסת, ספריות, מקוואות ומבני ציבור – משרדים, הכל עד לשטח של 1000 מ"ר למבנה (להלן: "המבנים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 19.2.2019, תמורת תשלום בסך של 2,500 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.

התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יכול להעשות באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mashcal.co.il באמצעות כרטיס אשראי או במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, באמצעות המחאה לפקודת החברה או באמצעות כרטיס אשראי.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 11, החל מיום 19.2.2019, בין השעות 09:00 ל- 16:00.

פגישת הבהרות תתקיים ביום ­­­­­­­­­­שני, ה-4.3.2019 בשעה 14:00 במשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה  19, קומה 8, תל-אביב.

המשתתפים במכרז מוזמנים להשתתף בפגישת ההבהרות.

את ההצעות יש להגיש בשתי מעטפות סגורות נפרדות, מאוגדות ביחד, נושאות ציון מכרז פומבי מק/17/2019 כשמעטפה אחת תכלול את חוברות המכרז בצרוף הערבות ומעטפה שניה תכלול את התוכניות והחומר הטכני הנלווה. את המעטפות יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה- 19.3.2019 ועד ליום רביעי ה- 20.3.2019, עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 6, תל-אביב.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

החברה תפצל את הזכיה בין מספר משתתפים.

לפרטים נוספים יש לפנות לחברה לאיל שורצמן טל: 6235285-03

שינוי גודל גופנים
ניגודיות