"דירה להשכיר בנצרת עילית" – מכרז להקמת פרויקט מגורים להשכרה ארוכת טווח - בוני הארץ : בוני הארץ
"דירה להשכיר בנצרת עילית" – מכרז להקמת פרויקט מגורים להשכרה ארוכת טווח

מכרז מס' צפ/311/2018 – "דירה להשכיר בנצרת עילית"

דירה להשכיר, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל מזמינות בזאת הצעות לתכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים להשכרה ארוכת טווח הכולל 180 יח"ד, מתוכן מיועדות 42 יח"ד למכירה מיידית ו-138 יח"ד להשכרה ארוכת טווח.

מועד אחרון להגשת הצעות – 31.12.18 בשעה 12:00 

לצפייה בסרטון הפרויקט לחץ/י על התמונה

לצפייה במכרז לחץ/י כאן

המידע המפורט להלן מפורסם לצורך תזכורת אודות המכרזים הפעילים, לשירות ונוחיות המציעים בלבד. בכל סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז יגברו המסמכים המפורטים בעמוד המכרזים באתר האינטרנט של החברה. אין בדיוור זה כדי לחייב את החברה בדיוורים נוספים ביחס למכרזים האמורים וביחס למכרזים עתידיים. יש לעקוב באופן שוטף אחר הודעות ההבהרה והפרסומים הרשמיים המפורסמים באתר החברה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות