בל"מ 1000515561 – התקנת משתיקים וארובות במ.ק. 60 - בוני הארץ : בוני הארץ
בל"מ 1000515561 – התקנת משתיקים וארובות במ.ק. 60

 משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

                                                

הנדון: בל"מ 1000515561   –  התקנת משתיקים וארובות במ.ק. 60

1.       משרד הביטחון מפרסם  בזאת  את  המכרז  שבנדון .

2.       להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז 

סיור הקבלנים (חובה)

מועד אחרון להעברת שמות   משתתפים   בסיור

מועד אחרון להגשת הצעה

יח' התקשרויות עם קבלנים

 073-387-7223/5/1

160

(רשום ומוכר)

יערך ביום א'

 ה- 19.11.17

עד יום ב'

ה- 13.11.17

עד ליום ב', 

ה- 04.12.17

ולא יאוחר משעה 09:30

 

3.       את מסמכי המכרז המלאים ניתן  להוריד  מאתר האינטרנט : WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

4.        הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות