בל"מ 1000510961 – פרויקט כח בראל 13733 במ.ק. 291 - בוני הארץ : בוני הארץ
בל"מ 1000510961 – פרויקט כח בראל 13733 במ.ק. 291

 משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

                                                

הנדון: בל"מ 1000510961  –  פרויקט כח בראל 13733 במ.ק. 291

1.       משרד הביטחון מפרסם  בזאת  את  המכרז  שבנדון .

2.       להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז 

סיור הקבלנים (חובה)

מועד אחרון להעברת שמות   משתתפים   בסיור 

מועד אחרון להגשת הצעה

יח' התקשרויות עם קבלנים

 073-387-7223/5/1

100

ג'-4

לפחות

(רשום ומוכר)

יערך ביום ב'

 ה- 16.10.17

עד יום ב'

ה- 02.10.17

עד ליום ב', 

ה- 30.10.17

ולא יאוחר משעה 09:30

 

3.       את מסמכי המכרז המלאים ניתן  להוריד  מאתר האינטרנט : WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

4.        הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות