דבר המנכ"ל - בוני הארץ : בוני הארץ

קבלן יקר,

אני מזמין אותך להצטרף כחבר להתאחדות בוני הארץ - הבית המקצועי של כלל הקבלנים והבונים  בישראל.

התאחדות בוני הארץ (לשעבר התאחדות הקבלנים והבונים בישראל) הינה הגוף היציג הרשמי של המעסיקים בענף הבנייה למגורים, עבודות ציבוריות, תשתיות,  פיתוח, ושיפוצים במדינת ישראל. ההתאחדות מייצגת את הענף מול כלל הגופים הציבוריים הקשורים לענף: משרדי הממשלה, הכנסת כנסת - חקיקה, רשויות המקומיות, רשויות המס, בנקים, גופי מימון , רשם הקבלנים, חברות ממשלתיות ועוד רבים.

בהתאחדות בוני הארץ פועלים אגפים מקצועיים בתחומי הבנייה החוזית, התשתיות, כלכלה, יזמות ובניה, התחום הטכני, תחום יחסי עבודה, שיווק ופרסום, אשר מטפלים במגוון גדול של נושאים.

חברי ההתאחדות זוכים לסל שירותים במגוון תחומים כגון:

  • ייעוץ וטיפול אישי ומהיר מול רשם הקבלנים "מסלול ירוק" ברישום קבלן חדש, העלאת סיווג, קבלן מוכר  "כוכבית" ועוד.
  • ייעוץ ישיר וליווי בנושאי רגולציה בתכנון ובניה, תקנים, מכרזי רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון, סוגיות משפטיות בתחום חוק המכר ועוד נושאים טכניים ותקנים.
  • השתלמויות והדרכות לחברי ההתאחדות ועובדיהם בנושאים מרכזיים כגון תמ"א 38, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי ביטוח ועוד
  • השתלמויות וייעוץ ישיר ואישי בסוגיות ההסכם הקיבוצי, בניית תלושי שכר לעובדים בכלל ולפלסטינים בפרט.
  • סיוע בסוגיית תביעות עובדים כנגד מעסיקים במסגרת הוועדה הפריטטית.
  • ייעוץ מול מזמיני עבודות בסוגיית מכרזים, תנאי סף ועוד.
  • עדכונים מקצועיים שוטפים ומידע אודות מכרזים חדשים.

התאחדות בוני הארץ מאגדת תחתיה 14 ארגוני קבלנים מקומיים הפרוסים ברחבי הארץ, הנותנים שירות אמין ומקצועי לחברים ברמה המוניציפאלית והמקומית, דרכם תוכל להפוך לחבר ולקבל שלל השירותים הניתנים רק לחברים.

לתשומת לבך, קבלן שאינו חבר בהתאחדות בוני הארץ מחויב בכל מקרה בתשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי להתאחדות, על פי ההסכמים הקיבוציים במשק, בהיותה הגוף היציג של כל הקבלנים והבונים בישראל.

לעיונך מצורף דו"ח תמציתי של  חלק מההישגים הבולטים שהושגו בעקבות הפעילות שנעשית בהתאחדות בוני הארץ בשנה האחרונה.

קבלן יקר, אני מזמין אותך להצטרף להתאחדות בוני הארץ - הבית המקצועי שלך ובשבילך!

לפרטים נוספים בדבר השירותים הניתנים לחברים ואופן ההצטרפות ניתן לפנות למר שמעון סיידוף

נייד : 052-3529511 משרד : 03-5671229 או במייל : Shimon@acb.org.il

בכבוד רב,

אמנון מרחב, מנכ"ל

התאחדות בוני הארץ

פעילות והישגי ההתאחדות בתקופה האחרונה – דו"ח חלקי!

כתוצאה מפעילות ההתאחדות פורסמה הוראת תכ"מ המחייבת משרדי ממשלה להתקשר עם קבלנים בחוזה אחיד בתנאי תשלום קבועים ולפי דרישת סיווג קבלני המתאים העבודה.
פעילות ההתאחדות הביאה להרחבת היקף פעילות קבלני סווג ג'1  לשנתיים מ-3.5 מיליון שקל ל-3.9 מיליון שקל ומ-1,250 מ"ר ל-1,500 מ"ר, בבניה למגורים.
ההתאחדות הביאה לתיקון חוק מע"מ הקובע כי המע"מ על שירותי בנייה בתמ"א 38 ופינוי בינוי יהיה בשיעור אפס.
פעילות ההתאחדות הביאה לתוספת מכסה של אלפי עובדים פלשתינאים לענף הבניה.
יחד עם הממשלה, ההתאחדות מבצעת מיון של אלפי עובדים זרים בארצות מוצאם כדי לאפשר הבאתם המהירה לישראל.
פעילות ההתאחדות הביאה להארכת זמני התשלום על קרקע במרכזי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי ל-180 יום מעת החלטת ועדת המכרזים.
ההתאחדות הצליחה לקדם ביטול תנאי סף, דוגמת דרישת סווג קבלני גבוה, במכרזי חברת נתיבי ישראל, ברשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו, בעיריית נס ציונה ועוד.
פעילות ההתאחדות הביאה לעדכון תקופתי של המחירון לעבודות פיתוח של משרד הבינוי.
ההתאחדות מעניקה לחבריה ייעוץ פרטני לשם הטמעת הסכם העבודה הקיבוצי בתלושי השכר של עובדי ענף הבניה ומונעת מהם חשיפה לתביעות.

בתמ"א 38 – ההתאחדות הביאה לביטול חישוב שטחי בניה שהינם תוצאה של חיזוק מבנים, כשטח עיקרי.
בעקבות פעילות ההתאחדות, מפרסמת חברת נתיבי ישראל מכרזים גם לקבלנים בסיווגים קטנים ובינוניים ומפצלת "מגה פרויקטים" למספר מכרזים קטנים.
פעילות ההתאחדות מול הלמ"ס הביאה לעדכון שוטף ותואם של מדד תשומות הבניה וכן הביאה לפרסום  מדד חדש של תשומות לבניה למסחר ומשרדים .

ההתאחדות הכשירה, באמצעות הקרן לעידוד ענף הבניה, מעל 10,000 עובדים בנושאי בטיחות, עבודה בגובה ועוד וקידמה מיזם קליטת עובדים ישראלים בענף.
ההתאחדות פועלת באופן שוטף מול משרדי הממשלה ומכון התקנים לריסון תקינה המייקרת את הבניה מבלי שהיא מביאה תועלת לדייר.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות