/
הזמנה לכנס קבלנים אגף ההנדסה והבינוי – משהב"ט
 1. משרד הביטחון, באמצעות אגף ההנדסה והבינוי, מתכוון לפרסם בחודשים הקרובים מכרזים לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בהיקפים נרחבים ביותר וזאת בין היתר כחלק ממהלך שוה"ם (שיווק והעתקת מחנות צה"ל).
 2. משרד הביטחון, מעוניין להציג את המכרזים העיקריים שיפורסמו במהלך 2018 ומבקש להרחיב את מאגר הקבלנים כמציעים פוטנציאלים במכרזים שיפרסם, במקצועות 100 (בניה) ו-200 (כבישים תשתיות ופיתוח) בסיווג כספי של ג' 3 עד ג' 5.
 3. לאור האמור, יקיים אגף ההנדסה והבינוי, בשיתוף התאחדות בוני הארץ, כנס קבלנים ביום ב' בתאריך 19/03/2018. תכנית הכנס מפורטת בהמשך. לכנס מוזמנים כלל הקבלנים במקצועות הנ"ל, לרבות אלה אשר אינם רשומים במאגר הקבלנים של האגף ומעוניינים להרשם.
 4. תכנית הכנס תכלול:
  א. הצגה כללית של אגף ההנדסה והבינוי.
  ב. סקירה אודות מהלך שוה"ם ומעבר צה"ל דרומה.
  ג. סקירת תהליכי התקשרות באגף.
  ד. פאנל שאלות ותשובות.
 5. במסגרת הפאנל, יתקיים שיח שאלות ותשובות עם המשתתפים. מטרת הפאנל הינה לדון בחסמים, ככל שקיימים כאלה, אשר עלולים למנוע השתתפותם של קבלנים במכרזי האגף. על מנת להיערך באופן מיטבי לפאנל, נבקש לקבל מידע לגבי סוגיה זו מראש ובכתב (מצ"ב לעניין זה נספח א').
 6. הכנס ייערך בין השעות 09:00 עד 13:00 במוזיאון בית הגדודים במושב אביחיל בשרון.
 7. לצורך השתתפות בכנס, על החברות הקבלניות לפנות לאגף ההנדסה והבינוי / יח' התקשרויות עם קבלנים באמצעות הטופס המצ"ב, עד תאריך 13/03/2018.
 8. נשמח לראותכם.

 

בברכה,
יח' התקשרויות עם קבלנים

אגף ההנדסה והבינוי

לבירורים: טל' 073-3877221/2/3/5

שינוי גודל גופנים
ניגודיות