מכרזים Archives - עמוד 3 מתוך 9 - בוני הארץ : בוני הארץ

מכרזים

מכרז 15/2019 – להקמת אולם ספורט בבית ספר "הס" בפתח תקוה חברה מבקשת בזה לקבל הצעות לביצוע העבודה הנ"ל. על הקבלן להיות רשום בספר הקבלנים בסיווג ג'-2 ענף 100. את תיק המכרז ניתן לקבל  במשרדי החברה בימים א'-ה' , החל מיום חמישי,  7/11/2019 בין השעות 08:00-15:00, תמורת 1,500 ש"ח אשר לא יוחזרו. את ההצעות יש […]
קרא עוד
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות יציבות במבנים, בניה, שיפוצים ותיקונים כלליים בדירות שבניהול עמידר במבני ר"פ 1. עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (להלן: "עמידר") מזמינה בזאת מציעים להגיש לה הצעות במסגרת מכרז פומבי לביצוע עבודות יציבות במבנים, בניה, שיפוצים ותיקונים כלליים בדירות שבניהול עמידר במבני ר"פ בשיטת המחירון בחלוקה לאזורי פעילות […]
קרא עוד
עיריית פתח תקוה ("העירייה") הנה הבעלים הרשום של המקרקעין, בשלמותם, והמחזיק הבלעדי בהם. העירייה מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכישת כל זכויותיה במקרקעין שלהלן, וזאת על פי כל התנאים המפורטים במכרז: גוש חלקות [המגרש]   סה"כ יח"ד לבניה בחלקות [במגרש] הזכויות המוצעות למכירה [זכויות בעלות]   מחיר מינימום (בש"ח, לא כולל מע"מ) 6393 301  + 302, […]
קרא עוד
מכרז פומבי מס' אס/ 2019 / 24 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון ובניית אולמות ספורט, היכלי ספורט ומופעים וקירויים למגרשי ספורט (להלן: "המבנים") בשיטות בניה קונבנציונלית וטרומית וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 29.10.2019, תמורת תשלום בסך של 5,000 […]
קרא עוד
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות בניה, שיפוצים ותיקונים כלליים בדירות שבניהול עמידר וברכוש המשותף ברחבי הארץ 1. עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (להלן: "עמידר") מזמינה בזאת מציעים להגיש לה הצעות במסגרת מכרז פומבי לביצוע עבודות בניה, שיפוצים ותיקונים כלליים בדירות שבניהול עמידר וברכוש המשותף בשיטת המחירון ובמהויות עבודה ברחבי הארץ (להלן: […]
קרא עוד
מכרז פומבי מס' 06/2019 החברה הכלכלית לפיתוח חולון מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח להקמת פארק ציבורי בשטח של כ-30 דונם במתחם מגדלים בשדרה בחולון סיור קבלנים חובה יתקיים ביום ג', 13.8.19, בשעה 10:30 במשרדי החברה הכלכלית, רחוב המרכבה 47, חולון לפרטים נוספים לחץ כאן  או בטלפון – 03-5018574  
קרא עוד
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות מכרז פומבי מס' פת/2019/ 21 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות ברשויות המקומיות וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 28.7.2019, תמורת תשלום בסך של 5,000 […]
קרא עוד
סיורים בנכס ברחוב ארלוזורוב 115 תל אביב יתקיימו במועדים הבאים ויצאו מרחבת הכניסה לבניין: הסיורים הינם רשות  בתאריך 15/07/2019 בין השעות 10:00-11:30 בתאריך 21/07/2019 בין השעות 10:00-11:00  מועד אחרון להגשת הצעות עד לתאריך 02.10.2019 בשעה 11:00  לפרטי המכרז המלאים לחץ כאן
קרא עוד
תנאי הסף עבור המציע 1.1 מציע הרשום במועד הגשת ההצעות בפנקס הקבלנים בסיווג 200 ג' 2 לפחות. 1.2 מציע אשר במועד הגשת ההצעות הינו בעל סיווג כוכבית (מוכר לעבודות ממשלתיות) לסיווג האמור לעיל. 1.3 מציע אשר ביצע פרוייקטי תשתיות תחבורתיות, שהיקפם הכספי המצטבר החל מיום 1.1.2014 ועד למועד הגשת ההצעות היה לפחות 15,000,000 ₪ (חמישה […]
קרא עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות