מכרזים

משרד הביטחון מפרסם בזאת את המכרז שבנדון, להלן הפרטים: שם הגורם המטפל: יח' התקשרויות עם קבלנים טלפון: 073-387-7223/5/1 מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז: 100, ג'-5 לפחות + תנאי סף (רשום ומוכר) סיור הקבלנים (חובה) יערך ביום ה', 18.10.18 מועד אחרון לרישום לסיור עד יום ג'  ה- 16.10.18 מועד אחרון להגשת הצעה עד ליום ב' […]
קרא עוד
מתן שירותי תחזוקת רציפים, ביצוע ריתוכים של פסי עגורן ושירותי צלילה עבור חברת נמל חיפה בע"מ, מספר מכרז: נכ/78/2018 עדכון מיום 7.8.2018: המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 2.9.2018 בשעה 12:00, המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 23.8.2018. עדכון מיום 22.8.2018 תיקון תנאי סף: בהמשך לפרסום בעיתונות מיום 26.7.2018 מודיעה בזאת חברת נמל חיפה ("החברה") על […]
קרא עוד
מספר מכרז: 2187 תאריך פרסום מכרז: 14/08/2018 תאריך אחרון להגשת שאלות: 17/09/2018 תאריך אחרון להגשת הצעות: 08/10/2018 13:00:00 מפגש וסיור מציעים חובה ייערכו ביום 28/08/2018 בשעה 11:30 בתחנת רכבת ב"ש מרכז לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן לעמוד המכרז לחץ כאן    
קרא עוד
דירה להשכיר מזמינה אתכם היזמים, לקחת חלק בפרויקטים להשכרה ארוכת טווח: מכרז צפ/34/2018 – "דירה להשכיר בכרמיאל" הפרויקט כולל 3 מגרשים למגורים הכוללים 176 יח"ד (מתוכן 132 דירות להשכרה ארוכת טווח ו -44 דירות למכירה מיידית בשוק החופשי) וכן חזית מסחרית בשטח של 750 מ"ר. לתשומת לבכם, המועד האחרון להגשת הצעות 23.7.2018 בשעה 12:00 מכרז […]
קרא עוד
מדינת ישראל משרד האוצר חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה 02 – 02 פקס': 5695344 – רח' קפלן 1 ירושלים 91036 ת.ד 3100 טל': 5317111 www.gov.il : שער הממשלה ag.mof.gov.il : חשכ"ל ברשת www.mof.gov.il : אוצר ברשת הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות הממשלה לקבלנים מנהלת קבלנים מוכרים   הודעה על הארכת תוקף האישורים לקבלנים מוכרים […]
קרא עוד
הזדמנות נדל"נית מיוחדת דירה להשכיר, יחד עם רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון, מזמינות בזאת הצעות לתכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים להשכרה ארוכת טווח הכולל 176 דירות מתוכן 44 דירות למכירה חופשית , בשכונת "רמת רבין" בכרמיאל. המכרז ללא מחיר מינימום! תיאור הפרויקט הפרויקט ממוקם בשכונת רמת רבין האיכותית המתפתחת בימים אלו בחלקה הדרומי של כרמיאל. הפרויקט […]
קרא עוד
הזדמנות של פעם בחיים: פרויקט ייחודי הכולל 246 יח"ד להשכרה ארוכת טווח, לתקופה של 10 שנים בלבד !!! בתום תקופת ההשכרה תתאפשר מכירת כלל הדירות בפרויקט. – המכרז ללא מחיר מינימום – תיאור הפרויקט המתחם ממוקם בשכונת כרמי גת החדשה הנבנית בימים אלו בחלקה הצפוני של קרית גת.  הפרויקט הצופה אל שטחים פתוחים, ממוקם בסמוך […]
קרא עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות