מכרזים Archives - בוני הארץ : בוני הארץ

מכרזים

מכרז פומבי מס' 06/2019 החברה הכלכלית לפיתוח חולון מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח להקמת פארק ציבורי בשטח של כ-30 דונם במתחם מגדלים בשדרה בחולון סיור קבלנים חובה יתקיים ביום ג', 13.8.19, בשעה 10:30 במשרדי החברה הכלכלית, רחוב המרכבה 47, חולון לפרטים נוספים לחץ כאן  או בטלפון – 03-5018574  
קרא עוד
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות מכרז פומבי מס' פת/2019/ 21 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות ברשויות המקומיות וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 28.7.2019, תמורת תשלום בסך של 5,000 […]
קרא עוד
סיורים בנכס ברחוב ארלוזורוב 115 תל אביב יתקיימו במועדים הבאים ויצאו מרחבת הכניסה לבניין: הסיורים הינם רשות  בתאריך 15/07/2019 בין השעות 10:00-11:30 בתאריך 21/07/2019 בין השעות 10:00-11:00  מועד אחרון להגשת הצעות עד לתאריך 02.10.2019 בשעה 11:00  לפרטי המכרז המלאים לחץ כאן
קרא עוד
תנאי הסף עבור המציע 1.1 מציע הרשום במועד הגשת ההצעות בפנקס הקבלנים בסיווג 200 ג' 2 לפחות. 1.2 מציע אשר במועד הגשת ההצעות הינו בעל סיווג כוכבית (מוכר לעבודות ממשלתיות) לסיווג האמור לעיל. 1.3 מציע אשר ביצע פרוייקטי תשתיות תחבורתיות, שהיקפם הכספי המצטבר החל מיום 1.1.2014 ועד למועד הגשת ההצעות היה לפחות 15,000,000 ₪ (חמישה […]
קרא עוד
תנאי הסף עבור המציע 1.1 מציע הרשום במועד הגשת ההצעות בפנקס הקבלנים בסיווג 200 ג' 4 לפחות. 1.2 מציע אשר במועד הגשת ההצעות הינו בעל סיווג כוכבית (מוכר לעבודות ממשלתיות) לסיווג האמור לעיל. 1.3 מציע אשר ביצע פרויקטיי תשתיות תחבורתיות, שהיקפם הכספי המצטבר החל מיום 1.1.2014 ועד למועד הגשת ההצעות היה לפחות 30,000,000 ₪ (שלושים […]
קרא עוד
מכרז פומבי מס' 02/2019 החברה הכלכלית לפיתוח חולון מזמינה בזה הצעות מחיר מקבלנים להקמת בי"ס חרדי לבנות ברח' האצ"ל 50, בחולון. סיור קבלנים חובה יתקיים בכתובת האתר ב – 01/05/2019. לפרטים נוספים לחץ כאן או בטלפון  03-5018574
קרא עוד
הלשכה מבהירה כי בפרסום לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת במכרז פומבי 4/2019 לביצוע עבודות שיפוץ בבניין משרדים "כותר ראשון" ברחוב תרמ"ב 7 בראשון לציון נפלה טעות בתנאי הסף באשר לסיווג הקבלן. רשאים להשתתף בעלי סיווג קבלני 100 ג'1 או 131 א' – 2 לפחות. לפרטים נא ללחוץ כאן
קרא עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות