מנהלי עבודה Archives - בוני הארץ : בוני הארץ

מנהלי עבודה

הבטחת הבטיחות בעבודות בניה בשגרת הפעילות בד״ח בטיחות – רשימה לבקרה עצמית של מנהל עבודה רשימת הפעולות החיוניות המבוצעות על ידי מנהל עבודה בהתחלת יום עבודה, במהלכו ובסיומו. רשימה זו איננה באה במקום דרישות כל דין ויש לקיים את הכלול בה, ביחד עם קיום דרישות כל דין. מטה הבטיחות פיתח רשימה מקוצרת של בדיקות חיוניות […]
קרא עוד
מטה הבטיחות של ענף הבנייה מזמין בזאת את הציבור להגיש בקשות בהתאם לקול קורא זה, בהתאם למפורט להלן: רקע בכוונת מטה הבטיחות לסייע לאתרי בניה בהקמה והפעלה של מערכות לניהול הבטיחות, באמצעות הקצאת חונכים. המטרה הכללית להניח יסודות לקיומה של תרבות ארגונית המבוססת על בקרה עצמית ושיפור מתמיד של ביצועי הבטיחות באמצעות חניכת צוותי הניהול […]
קרא עוד
  רקע בכוונת התאחדות בוני הארץ להוביל מיזם לשיפור ביצועי הבטיחות של עובדי הבניה באמצעות הקניית מיומנות בביצוע מעשי של פעולת בניה בסיסיות, בדגש על בטיחות בעבודה בגובה. מטרות בבסיס מיזם זה, מונחות שתי מטרות עיקריות: א. לאפשר יישומו של עקרון הקובע כי רק מי שהשתתף בהדרכת בטיחות מעשית בסיסית, על פי תכנית אחידה ומוסכמת, […]
קרא עוד
מנהל הבטיחות, במשרד העבודה והרווחה, האריך את תוקף הוראות מפע"ר מס' 448106 בדבר עבודות הפטורות מחובת מינוי מנהל עבודה עד לתאריך  31.12.2019. במקביל מנהל הבטיחות מקדם הסדרת הנושא בתקנות. התאחדות בוני הארץ פועלת לשיתופה בניסוח העדכון לתקנות. קישור להוראת מנהל הבטיחות לחץ כאן   בברכה, מהנדסת, חמוטל בן יעקב האגף הטכני
קרא עוד
במסגרת פעילותה לקידום ופיתוח ענף הבניין, משתתפת הקרן במימון הכשרות וקורסים מקצועיים בהתאם לצרכי הענף. ההשתתפות במימון הכשרות וקורסים מקצועיים ניתנת לעובדים המועסקים ע"י קבלנים המשלמים לקרן כנדרש, בהתאם להוראות הסכם העבודה הקיבוצי בענף הבניין ובהתאם לנהליה. ככלל, ההכשרות והקורסים המקצועיים אינם מועברים ע"י הקרן, והעובדים המבקשים להשתתף בהם מופנים למוסדות לימוד שונים להם ההסמכות […]
קרא עוד
הרשמה לקורס למנהלי עבודה מכללת סינגאלובסקי  – "מסלול משולב" צפי פתיחה 24.2.19 אנחנו מבקשים להודיעכם כי נפתח רישום לקורס להכשרת מנהלי עבודה ב"מסלול משולב". נבקש להדגיש כי המועמדים חייבים לשלוט היטב בתחום השלד. תנאי קבלה לקורס הינם: בעל ניסיון של לפחות שנה וחצי, בהתנסות מעשית בתחום ניהול עבודה (סגן/עוזר מנהל עבודה ראש צוות וכו') כולל […]
קרא עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות