דפי מידע Archives - בוני הארץ : בוני הארץ

דפי מידע

הבטחת הבטיחות בעבודות בניה בשגרת הפעילות בד״ח בטיחות – רשימה לבקרה עצמית של מנהל עבודה רשימת הפעולות החיוניות המבוצעות על ידי מנהל עבודה בהתחלת יום עבודה, במהלכו ובסיומו. רשימה זו איננה באה במקום דרישות כל דין ויש לקיים את הכלול בה, ביחד עם קיום דרישות כל דין. מטה הבטיחות פיתח רשימה מקוצרת של בדיקות חיוניות […]
קרא עוד
מטה הבטיחות של ענף הבנייה מזמין בזאת את הציבור להגיש בקשות בהתאם לקול קורא זה, בהתאם למפורט להלן: רקע בכוונת מטה הבטיחות לסייע לאתרי בניה בהקמה והפעלה של מערכות לניהול הבטיחות, באמצעות הקצאת חונכים. המטרה הכללית להניח יסודות לקיומה של תרבות ארגונית המבוססת על בקרה עצמית ושיפור מתמיד של ביצועי הבטיחות באמצעות חניכת צוותי הניהול […]
קרא עוד
  רקע בכוונת התאחדות בוני הארץ להוביל מיזם לשיפור ביצועי הבטיחות של עובדי הבניה באמצעות הקניית מיומנות בביצוע מעשי של פעולת בניה בסיסיות, בדגש על בטיחות בעבודה בגובה. מטרות בבסיס מיזם זה, מונחות שתי מטרות עיקריות: א. לאפשר יישומו של עקרון הקובע כי רק מי שהשתתף בהדרכת בטיחות מעשית בסיסית, על פי תכנית אחידה ומוסכמת, […]
קרא עוד
בתאריך 16 מאי 2019, נפלו אל מותם שני עובדים, בשתי תאונות נפרדות, אחת פתח תקווה והשנייה בבני ברק. בתאריך 19 מאי 2019, נספו ארבעה עובדים במהלך פירוק של עגורן צריח, בעיר יבנה. מבלי להתייחס לנסיבות האירועים האלה, אולם על רקע גרימתם, הנני מבקש להעמיק את מודעותכם לדרכים ולכלים העומדים לרשותכם במסע המאתגר למניעת תאונות בעבודות […]
קרא עוד
 חברי וחברות התאחדות הקבלנים בוני הארץ מכובדיי, תאונות עבודה המקפחות חייהם של עשרות עובדים ושגורמות לפגיעות בגוף למאות עובדים, אינם "גזירת גורל" ועלינו לעשות כל שביכולתנו כדי להילחם בתופעה ולשנות את המצב. האחריות לתאונת עבודה ספציפית הינה עניין עובדתי מקצועי ומשפטי ולא בכך אנו עוסקים אלא בהטמעת תרבות ארגונית אחרת, המקדמת סטנדרטים של בטיחות […]
קרא עוד
בתאריך ה 29/5/2019 יכנס לתוקפו תיקון חוק ארגון הפיקוח על העבודה – עוזר בטיחות. משמעותו שכל קבלן חייב למנות עוזר בטיחות באתרים שלו העומדים בקריטריונים כפי שיפורטו להלן. אנו בהתאחדות מאמינים שעובדות עוזרי הבטיחות באתרים  תשפר את הבטיחות באתר, את פריון העבודה  ואיכות הביצוע.   מיהו עוזר בטיחות ? עוזר הבטיחות הוא עוזר למנהל העבודה […]
קרא עוד
ריכזנו עבורכם דפים המסבירים על ליקויים אופייניים בעבודות בנייה, לפי גורמי סיכון עיקריים, אשר לימודם וניתוחם, יסייע במניעתם ובשיפור תמידי בביצועי הבטיחות באתרי בניה. המלצתנו הינה כי רשימת ליקויים אלה תהווה בסיס לריענון בטיחות באתר והדרכות בטיחות שוטפות. נמליץ ללמד ליקויים אלה במסגרת הדרכות בטיחות ובפרט. רצוי שההדרכה תנוהל על ידי המנהלים הישירים של קבוצות […]
קרא עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות