28/2020 – בינוי פנים ניהול והפעלת מבנה לטובת הציבור, בשכונת נווה זמר ברעננה -הארכה - בוני הארץ : בוני הארץ
28/2020 – בינוי פנים ניהול והפעלת מבנה לטובת הציבור, בשכונת נווה זמר ברעננה -הארכה

עיריית רעננה, מס' מכרז 28/2020 – בינוי פנים ניהול והפעלת מבנה לטובת הציבור, בשכונת נווה זמר ברעננה -הארכה

מועד הגשה: 2.8.2020 בנין העירייה –לשכה משפטית, אחוזה 103 רעננה,  עד השעה 15.00

טל: 09-7610252

סיור קבלנים חובה למי שלא נכח בקודם יתקיים ביום 16/7/20 בשעה 12:00 ברחוב משה וילנסקי 48, נווה זמר רעננה.

יש להתעדכן באתר העירוני  בכתובתwww. raanana.muni.il

מחיר: 900

בברכה,

ראש הרשות, חיים ברוידא

שינוי גודל גופנים
ניגודיות