סקירה כלכלית של ענף הבנייה - מרץ 2019 - בוני הארץ : בוני הארץ
סקירה כלכלית של ענף הבנייה – מרץ 2019

תמצית ומגמות מרכזיות

 • התחלות הבניה למגורים (עמ' 2) – שנת 2018 הסתיימה עם כ-47,400 התחלות בניה – ירידה של כ-10% לעומת 2017 בה החלה בנייתן של כ-53,000 יח"ד. הירידות לעומת 2017 נרשמו בפריפריה – מחוזות דרום, צפון וחיפה. נתוני 2018 אינם סופיים ועשויים להתעדכן כלפי מעלה ליותר מ-50,000 יח"ד.
 • התחלות בניה בהתחדשות עירונית (עמ' 3) –נתוני ההתחדשות העירונית ברבעון 4 2018 מראים צניחה של כ-33% בהתחלות הבניה במסגרת התחדשות עירונית לעומת רבעון קודם כנראה גם בשל הבחירות המוניציפליות. 2018 הסתיימה עם כ-9,000 התחלות בניה בכל סוגי ההתחדשות העירונית – עליה של כ-13% לעומת 2017.
 • גמר הבניה למגורים (עמ' 4) – מספר הדירות שהסתיימה בנייתן עלה ברבעון 4 2018 בכ-6% לעומת רבעון קודם ובכ-14% לעומת רבעון מקביל אשתקד. בסה"כ 50,000 יח"ד ב-2018 , מספר הנמוך משמעותית מתוספת משקי הבית העומדת על 55,000 בממוצע בשנים האחרונות.
 • כלל עסקאות הדיור (עמ' 4) – מספר עסקאות הדיור שנע עד לאחרונה בין 8,000  ל-9,000 עסקאות  עלה משמעותית בדצמבר 2018 והגיע ל- 10,700 עסקאות. רמה גבוהה של מעל 9,000 עסקאות נשמרת גם בתחילת 2019.
 • מכירת דירות חדשות (עמ' 5) –מגמת עליה ברבעון האחרון של 2018.  3,800 דירות חדשות נמכרו בדצמבר 2018 , הנתון החודשי הגבוה ביותר למעט בחודשיים שקדמו להעלאת מס רכישה על משקיעים ב-2015. בסה"כ נמכרו בשנת 2018 כ- 31,000 דירות חדשות, גידול של 12% לעומת שנת 2017.
 • מחיר למשתכן (עמ' 5) – מבין 60,000 זוכי התכנית, 18,000 (כ-30% ) רכשו דירות בפועל. 43% מכלל העסקאות בוצעו באזור המרכז.
 • מלאי דירות (עמ' 6) – מלאי הדירות שהחלה בנייתן וטרם נמכרו נמצא במגמת ירידה קלה ואולם הנתונים אינם סופיים. להערכתנו עומד המספר הכולל (מעבר למה שפרסמה למ"ס) על כ-35,000 יח"ד. מלאי יח"ד שבנייתן הסתיימה ממשיך במגמת העלייה שלו ועלה מאז תחילת 2018 בכ-60%. אנו מעריכים שהרמה הכוללת גם בניה ביוזמה ציבורית עומדת כיום על כ-3,200 יח"ד.
 • משכנתאות וריבית (עמ' 6) – היקף המשכנתאות בחודשים האחרונים דומים לממוצע השנתי של 2018 (כ-5 מיליארדי ש"ח) למעט זינוק בדצמבר 2018. ריבית המשכנתאות ממשיכה את מגמת ההתייקרות שהחלה באמצע שנת 2018.
 • מדד מחירי הדירות של למ"ס (עמ' 7) – הירידות במדד הלכו והתמתנו לקראת סוף 2018 ובדצמ' 2018 לא היה כל שינוי. הירידה השנתית של 0.7% במהלך 2018 נובעת מירידה משמעותית של 3.6% במחוז תל אביב המהווה 30% מהמדד הכללי.
 • מחירי שכר דירה (עמ' 9) – נרשמת מגמת עליה במהלך השנה האחרונה כמו גם בכל השנים האחרונות. שכר הדירה הארצי הממוצע עלה במהלך 2018 ב-3.1%, לעומת 2.3% ב-2017, 0.8% ב-2016.
 • התחלות בניה שלא למגורים (עמ' 9) – בחישוב שנתי עומדים היקפי הבניה הכוללים שלא למגורים ב-2018 על כ-3.5 מליוני מ"ר, וגבוהים בכ-5% מאלו של 2017. מחד יש עליה של 30% בשטחי משרדים, 100% בשטחי מסחר ומאידך ירידות מקזזות במרבית סוגי הבניה האחרים
 • מדדי תשומות (עמ' 10) – מחירי הבטון המובא ושכר העבודה מושכים כלפי מעלה את המדדים. העליות ב-2018 במדד תשומות הבניה למגורים (2%) ומדד תשומות הסלילה והגישור (3%) גבוהות מאשר בכל אחת מ-5 השנים הקודמות.

*לקריאת הסקירה המלאה לחצו כאן או פנו לזיו לזר 0547672791 ziv@acb.org.il

שינוי גודל גופנים
ניגודיות