סקירת התפתחויות בשנת 2017 ותחזית לסוף שנת 2018 - בוני הארץ : בוני הארץ
סקירת התפתחויות בשנת 2017 ותחזית לסוף שנת 2018

 בחוברת סקירת ענף הבניה לשנת 2017 תמצאו את תמצית הנתונים העיקריים בתחומי הבנייה, וכן עיקרי צעדי הרגולציה מהתקופה האחרונה, שהשפעתם ניכרת על הפעילות בענף.

בשנת 2017 צמח ענף הבנייה יותר מאשר כלל המשק, במונחי השקעה וגם במונחי שירותי בנייה ישירים. זאת עקב הגידול בבנייה שלא למגורים ועל אף ההאטה המסוימת בענף הבנייה למגורים, דהיינו: ירידה בהיקף התחלות הבנייה למגורים בכ-10% לעומת 2016.

שוק הבנייה למגורים הפך למורכב במיוחד, עקב האצת תוכנית מחיר למשתכן והשפעותיה על כלל תחומי הבנייה למגורים. מחד גיסא, היצע קרקעות המדינה לבנייה גדל זה השנה השנייה לשיא של 46,000 יחידות דיור (יותר ממחצית באזור המרכז, אך רק כעשירית לבנייה רוויה בשוק החופשי); מאידך גיסא, מאמצע 2017 החלה ירידה בהתחלות בנייה. זאת בשל חוסר בשלות של חלק מהמכרזים, עיכובים מצד הרשויות המקומיות, וחוסר ודאות בקרב היזמים והקבלנים לגבי היקף ואופי הביקוש הכולל מולו הם עומדים.

פעילותו הטבעית והחופשית של שוק הדיור שובשה. בהיעדר שוק משוכלל, אין יכולת לדעת האם הצרכים האמיתיים מסופקים ומה תהיה התוצאה של התערבות הממשלה בשוק, בטווח הבינוני ובטווח הארוך. ביקושי המשקיעים ירדו, אולם צורכי משפרי הדיור הולכים ומצטברים וצפויים להתפרץ. כמו כן, מחירי השכירות ממשיכים במגמת עלייה שעלולה עוד להתגבר.

התוצאות הסופיות של תוכנית מחיר למשתכן יתבררו רק בעוד כמה שנים. מה קורה כאשר נתח גדול מהשוק (רוכשי דירה ראשונה ומשפרי דיור) אינו מבצע רכישה על פי פונקציית התועלת הבסיסית שלו – יכולת, העדפות, בחירה בין מגורים בשכירות או בבעלות, מיקום, גודל, זמינות הדיור וכדומה? מההיבט הקבלני, לא ידוע אם הסיכונים וחוסר הוודאות תומחרו במדויק, ומה תהיה השורה התחתונה של הפרויקטים.

עלויות הרגולציה שוב מרימות ראש. למעט הפחתת רכיב המע"מ על ערבויות חוק המכר, שחסכה בעלויות מימון, אנו רואים בתקופה האחרונה צעדים שונים, חלקם עדיין בשלבי יישום, שמשמעותם מסתכמת בתוספת עלות של כ-46,000 שקל ליחידת דיור טיפוסית. סכום זה עומד בסתירה מוחלטת להחלטת הממשלה משנת 2014, שקראה להפחתה של עלויות הרגולציה ליחידת דיור בסכום מצטבר של 50,000 שקל.

על מנת לפתור את מצוקת הדיור, על המדינה לסייע לשוק ולא להילחם בו. אמנם, נעשו צעדים הכרחיים לשחרור חסמי אשראי ולהבאת עובדים זרים, שניהם במעורבות פעילה של התאחדות בוני הארץ. אך הצעדים הנוספים צריכים להתמקד בניתוח עומק של החוסרים בשוק לפי מגזרים; במתן פתרונות זריזים ומתאימים של בנייה מהירה לשכירות ארוכת טווח; בפיתוח השוק הפרטי לבנייה להשכרה במקום משקיעים קטנים שנדחקים החוצה; בסיוע ברכישת דירה למי שבאמת זקוקים לכך; בהגדלת היצע הקרקעות לכלל השוק; ובהמשך עידוד פרויקטים של התחדשות עירונית.

פרטים נוספים בחוברת המצורפת.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות