/
משרד הבטחון – מכרז 1000546133 – החלפת צ'ילר ויטאות בבצפ מרכז

משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

  1. משרד הביטחון מפרסם בזאת את המכרז שבנדון.
  2. להלן הפרטים:

 

שם הגורם המטפל טלפון מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז  סיור הקבלנים (חובה) מועד אחרון להורדת מסמכים ורישום    לסיור מועד אחרון להגשת הצעה
יח' התקשרויות

עם קבלנים

 073-387-7221/3/5  

 

170

ב-1

לפחות

(רשום ומוכר)

 

 

 

 

 

יערך ביום ב',

 

11.06.18

 

 

עד יום ה',

ה- 07.06.18

 

עד ליום ב',

ה- 25.06.18

ולא יאוחר משעה 09:30

 

  1. את מסמכי המכרז המלאים ניתן להוריד מאתר האינטרנט : ONLINE.MOD.GOV.IL
  2. הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות