הארכת תוקף תעודות לקבלנים בענפים 100-200 סיוגים ג'3-ג'4-ג'5

מדינת ישראל

משרד האוצר

חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה

02 – 02 פקס': 5695344 – רח' קפלן 1 ירושלים 91036 ת.ד 3100 טל': 5317111

www.gov.il : שער הממשלה ag.mof.gov.il : חשכ"ל ברשת www.mof.gov.il : אוצר ברשת

הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות הממשלה לקבלנים

מנהלת קבלנים מוכרים

 

הודעה על הארכת תוקף האישורים לקבלנים מוכרים בענפים וקבוצות סיווג:

100 – ג' 3 , 100 – ג' 4 , 100 – ג' 5 , 200 – ג' 3 , 200 – ג' 4 ו– 200 – ג' 5 בלבד

לצפייה במסמך ניתן להיכנס לקישור הבא:

http://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/GovernmentHousing/Reservoirs/kablanmukar/Kablanim_Cert.pdf

 

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות