/
משרד הבטחון – מכרז מס' 1000537567 – הסכם מחירים לתכנון ייצור והקמה של אוהלים קשיחים מבטון
  1. משרד הביטחון מפרסם בזאת את המכרז  שבנדון .
  2. להלן הפרטים:

 

שם הגורם המטפל טלפון מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז  סיור הקבלנים (חובה) מועד אחרון להורדת מסמכים ורישום    לסיור מועד אחרון להגשת הצעה
יח' התקשרויות

עם קבלנים

 073-387-7221/3/5  

 

100 או 140

ג-1

לפחות

(רשום ומוכר)

 

 

 

 

 

יערך ביום ג',

 

17.04.18

 

 

עד יום א',

ה- 15.04.18

 

עד ליום ב',

ה- 30.04.18

ולא יאוחר משעה 09:30

 

  1. את מסמכי המכרז המלאים ניתן להוריד מאתר האינטרנט : ONLINE.MOD.GOV.IL
  2. הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

 

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות