/
בל"מ 1000536924 – הקמת שלוחה לגשר עזריאלי – הקריה

 

  1. משרד הביטחון מפרסם בזאת  את  המכרז  שבנדון .
  2. להלן הפרטים:

 

שם הגורם המטפל טלפון מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז  סיור הקבלנים (חובה) מועד אחרון להעברת שמות   משתתפים   בסיור מועד אחרון להגשת הצעה
יח' התקשרויות עם קבלנים  073-387-7223/5/1  

300 ג-1

לפחות
(רשום ומוכר)

 

 

יערך ביום א'

 

ה- 22.04.18

 

עד יום ג'

ה- 17.04.18

 

עד ליום ב',

ה- 07.05.18

ולא יאוחר משעה 09:30

 

  1. את מסמכי המכרז המלאים ניתן להוריד  מאתר האינטרנט : ONLINE.MOD.GOV.IL
  2. הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

 

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות