/
משרד הבטחון – מכרז מס' 1000536916 – הקמת שני מבני משרדים במ.ק. 3001325

משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

 

הנדון:  בל"מ 1000536916 – הקמת שני מבני משרדים במ.ק. 3001325

 

  1. משרד הביטחון מפרסם בזאת את המכרז  שבנדון .
  2. להלן הפרטים:
שם הגורם המטפל טלפון מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז  סיור הקבלנים (חובה) מועד אחרון להורדת מסמכים ורישום    לסיור מועד אחרון להגשת הצעה
יח' התקשרויות

עם קבלנים

 073-387-7221/3/5 100 ג'-2

לפחות

(רשום ומוכר)

יערך ביום ד',

11.04.18

עד יום ב',

ה- 09.04.18

 

עד ליום ב',

ה- 23.04.18

ולא יאוחר משעה 09:30

 

  1. את מסמכי המכרז המלאים ניתן להוריד מאתר האינטרנט : WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL
  2. הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות