/
החברה לשירותי איכות הסביבה – מכרז מסגרת לקבלן ראשי במסגרת פרויקט לאומי של שיקום קרקעות המדינה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז מס' A12/2018

 

הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה ושרותי הובלת קרקע וחומרים מסוכנים באתרי שיקום קרקעות

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה"), העוסקת בשיקום קרקעות ואשר הוכרזה כ"זרוע ביצוע" של מדינת ישראל בתחום ניהול שיקום קרקעות המדינה, מזמינה בזה את הציבור להגיש הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה ושרותי הובלת קרקע וחומרים מסוכנים באתרי שיקום קרקעות, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה בפרטי המכרז ניתן להקיש על הקישור הבא:

https://soil-remediation.co.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D/

שינוי גודל גופנים
ניגודיות