סקירה כלכלית של ענף הבניה - פברואר 2018 - בוני הארץ : בוני הארץ
סקירה כלכלית של ענף הבניה – פברואר 2018

תמצית ומגמות מרכזיות

*לקריאת הסקירה המלאה לחצו כאן או פנו לזיו לזר 0547672791 ziv@acb.org.il

 

• שיווקים ועסקאות קרקע (עמ' 2) – ההיקף הכולל של שיווקי קרקע מדינה ב-2017 עומד על כ-70,000 בדומה לשנת 2016. חלקה של תכנית מחיר למשתכן עמד על 50%. מספר עסקאות המקרקעין המאושרות ב- 2017 היה 46,000 כאשר חלקה של תכנית מחיר למשתכן כ-60%. כמחצית מעסקאות המקרקעין (יח"ד) של בניה רוויה היו במרכז.

• התחלות הבניה למגורים (עמ' 3) – מספר התחלות הבניה ברבעונים 2, 3 2017 נע סביב 12,000 לעומת כ-13,500 בממוצע בכל הרבעונים מאז תחילת 2015 – ירידה של כ-11%. היקף התחלות הבניה ב-2017 יסתכם ככל הנראה ב- 50,000 – 52,000 יח"ד בלבד. מדובר בהאטה על רקע עיכובים במתן היתרים בחלק מפרויקטי מחיר למשתכן וחוסר ודאות בשוק הדיור החופשי.

• התחלות בניה בהתחדשות עירונית – (עמ' 4) נתוני רבעון 3 2017 דומים לרבעון שקדם לו וגבוהים בכ-8% מהרבעון המקביל ב-2016. כלל נתוני 2017 עד כה מצביעים על עליה לקצב שנתי של כ-8,000 דירות לעומת 7,000 דירות ב-2016. כחמישית מהדירות שהחלה בנייתן ברבעון 3 2017 היו במסגרת התחדשות עירונית – שיעור חסר תקדים.

• גמר הבניה למגורים (עמ' 4) – נתוני רבעון 3 2017 גבוהים מעט מהרבעון שקדם לו ועומדים על כ-12,000 יח"ד – מגמת עליה איטית ונמשכת. שנת 2017 עשויה להסתיים עם גמר בניה של כ-50,000 יח"ד.

• תוספת משקי בית (עמ' 5) – ב-2017 נוספו 40,000 משקי בית בלבד , התוספת הנמוכה ביותר ב-6 השנים האחרונות. יש לבחון נתון זה לאורך זמן כדי לראות אם מדובר בשינוי דמוגרפי או משהו זמני כגון עיכוב יצירת משקי בית הממתינים לרכישת דירות.

• מכירת דירות חדשות (עמ' 5) – מספר הדירות החדשות שנמכרות שומר על רמה יציבה מאז סוף 2016 בהתעלם מעונתיות החגים : 2,400 – 2,900 דירות בחודש. מספר עסקאות מחיר למשתכן הולך וגדל בהדרגה כאשר בדצמבר הווה כשליש ממכירת הדירות החדשות.

• דירות שהחלה בנייתן וטרם נמכרו וחודשי מלאי (עמ' 6) – מלאי הדירות שטרם נמכרו נמצא במגמת עליה מאז אמצע 2016 ועלה בכ-25% ל-35,500 דירות בספט' 2017. מספר חודשי המלאי עלה בתקופה זו פי 2 לכ-19 חודשי מלאי.

• כלל עסקאות הדיור (עמ' 6) –יציבות יחסית ברמה של 8,000 – 9,000 דירות בחודש מאז תחילת 2017. ב- 2017 כולה היו 99,300 עסקאות המהוות ירידה של 10.5% לעומת 2016. שיעור המשקיעים המשיך לרדת בהדרגה מכ-21% בתחילת 2016 ועד כ-16% בסוף 2017. שיעור עסקאות מחיר למשתכן הגיע ל-11% בדצמבר 2017.

• מדדי מחירי הדירות (עמ' 7) –עד אוג' 2017 עלה המדד הכולל של למ"ס בקצב שנתי של כ-4.5%. עם תחילת ההגרלות הגדולות של מחיר למשתכן, היו ירידות בספט' (0.2%-), אוק' (0.2%-), ונוב' (0.7%-). הירידות בכל המחוזות למעט המרכז בו נרשמה בנוב' דווקא עליה של 0.7%. לראשונה חישב למ"ס כי מחירי הדירות החדשות ירדו בחודשים אוקט'-נוב' ב-1.9% במצטבר אך זה אינו באמת מדד אלא שינוי בשווי עסקת דיור ממוצעת הכוללת את עסקאות מחיר למשתכן במשקל שווה לזה של כלל העסקאות.

• שווי עסקת דיור ממוצעת (עמ' 8) – מחיר העסקה הממוצעת בישראל (חדשות כולל מחיר למשתכן + יד שניה) רשם ירידה של 60,000 ₪ מתחילת 2017 ועד סופה והוא עומד על כ-1.44 מ' ₪.

• התחלות בניה שלא למגורים (עמ' 9) – התחלות הבניה שלא למגורים ברבעון 3 2017 ממשיכות את מגמת העלייה הכללית מאז רבעון 3 2016 ומשקפות ל-2017 רמה שנתית של כ-3.1 מליוני מ'"ר, 30% יותר מאשר 2016. עיקר הגידול במשרדים, מבני ציבור ותחבורה/תקשורת.

• מדדי תשומות (עמ' 10) – כלל מדדי התשומות (מגורים, משרדים וסלילה) רושמים בחודשים האחרונים עליות משמעותיות (0.5% בינואר 2018) שנבעו מהתייקרות הברזל בשיעור של כ-3% מדי חודש בחצי שנה האחרונה (העליות הן בכל העולם בשל הפחתת מכסות הייצור בסין), קפיצה במחירי הבטון המובא, וכן התייקרות שכר העבודה בסוף 2017.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות