/
משרד הבטחון – חבילת התקשרות: אחזקה והסכם מחירים במחנה רעים

משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

   משרד הביטחון מפרסם בזאת את חבילות ההתקשרות שלהלן:

מכרז מספר בל"מ שם העבודה
מכרז א' 1000535558 אחזקה למבנים ומערכות במחנה רעים בגזרת מרחב בינוי 563
מכרז ב' 1000535559 הסכם מחירים לעבודות שדרוג והחזרה לכשירות במחנה רעים

 

  1. להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז  סיור הקבלנים (חובה) מועד אחרון להורדת מסמכי המכרז ולרישום    לסיור מועד אחרון להגשת הצעה
יח' התקשרויות

עם קבלנים

 073-387-7221/3/5 82

(מערכות אלקטרו מכאניות)

+

תנאי סף

יום ד',

ה- 11.04.18

עד יום א',

ה- 08.04.18

 

עד ליום ב',

ה- 30.04.18

ולא יאוחר משעה 09:30

  1. את מסמכי המכרז המלאים ניתן להוריד מאתר האינטרנט : ONLINE.MOD.GOV.IL
  2. הוראות חוברות המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות