התאחדות בוני הארץ מודיעה: הערכות לעזיבת עובדים סינים וותיקים והזדמנות לקליטת חדשים ומקצועיים

חברים,

נכון להיום הוזמנו לישראל כ-2,200 עובדים סינים, מתוך 6,000 שעברו מיונים מקצועיים קפדניים בסין שזמינים להגיע לישראל, תוך מספר שבועות מדרישת הקבלן.

בנוסף רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה חוזר לפיו לא יוארכו אשרות העבודה לכ-3,000 העובדים הסינים הוותיקים ועליהם יהיה לעזוב את ישראל עד ה-31 ליולי 2018.

כל קבלן רשאי ויכול להסתייע בעובדים מקצועיים סינים מתוך אותם 6,000 עובדים הזמינים להגיע ארצה. , לצורך דרישת עובדים אלה על הקבלן לפנות לאחד מתוך עשרות תאגידי כח-האדם המורשים להעסיק עובדים זרים ולבקש עובדים אלו.

על הקבלנים המעסיקים עובדים סינים וותיקים להיערך לעזיבתם עד המועד הנקוב בסעיף 2 לעיל. ובמקביל זאת ההזדמנות להזמין עובדים מקצועיים חדשים תחתם.

מצ"ב הודעת רשות האוכלוסין וההגירה בעניין.

 

אני עומד לרשותכם לכל הבהרה ופרטים בעניין,

 

יצחק גורביץ

מנהל אגף כ"א ויחסי עבודה בענף הבנייה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות