סקירה כלכלית של ענף הבניה - אוקטובר 2017 - בוני הארץ : בוני הארץ
סקירה כלכלית של ענף הבניה – אוקטובר 2017

תמצית ומגמות מרכזיות:

  • התחלות הבניה למגורים (עמ' 2) – צניחה בשיעור של כ-19% ברבעון השני של 2017 לעומת הרבעון הראשון (לאחר תיקונים צפויים) וזאת לאחר מגמת עליה איטית מאז סוף 2015. הירידה בהיקף התחלות הבניה ברבעון השני הינה ככל הנראה נקודתית ולמרות זאת מספר התחלות הבניה בשנת 2017 יתקשו לעבור את מספר התחלות הבניה אשתקד (53,700).
  • התחדשות עירונית – (עמ' 3) נרשמה ירידה קלה במהלך הרבעון השני של 2017, אולם נתוני החציון של 2017 מצביעים על קצב עליה שנתי של כ-8,000 דירות לעומת 7,000 דירות בשנת 2016.
  • גמר הבניה למגורים (עמ' 3)  ירידה של כ-5% ברבעון 2 2017 לעומת רבעון 1, אל מול מגמת עליה כללית בגמר הבניה מאז רבעון 1 2016. גמר הבניה השנה יסתכם בכ-50,000 דירות, עדיין נמוך מתוספת משקי הבית של השנים האחרונות העומד על כ-55,000 בממוצע.
  • מכירת דירות חדשות  (עמ' 4) – נתוני 12 החודשים האחרונים משקפים רמת מכירות חודשית של כ-2,200 דירות בחודש, קצב נמוך בכ-15% מהרמה של כ-2,600 דירות בחודש מאז תחילת 2015. הרמה הנוכחית אינה משקפת את הביקוש האמיתי בשוק העומד להערכתנו על לפחות 3,000 דירות וזאת מכיוון ש 23,000 מתוך 27,000 זוכי הגרלות מחיר למשתכן עדיין ממתינים לביצוע העסקה בפועל.  
  • דירות שהחלה בנייתן וטרם נמכרו (עמ' 5) –  החל מחודש אוקטובר 2016 ואילך לא מתפרסמים נתונים רשמיים. על פי חישובנו יש עליה של כ-5,000  דירות (18%) במספר זה ביוני 2017 מול יוני אשתקד. כמו כן נרשמה בתקופה זו עליה של 2.3 חודשי מלאי (יחס מלאי למכירות חודשיות).
  • כלל עסקאות הדיור (עמ' 6) – מגמת ירידה איטית כאשר מספר העסקאות הממוצע מאז תחילת 2017 עומד על כ-8,600 בחודש (103,000 בחישוב שנתי), 7% פחות מהרמה הממוצעת של 2016.
  • משכנתאות (עמ' 6) ההיקף החודשי הינו ברמה של כ-4.9 מיליארדי ₪ בשלושת החודשים האחרונים. קיימת מגמת עליה קלה מאז אפריל 2017 (במקביל  לירידה בריבית המשכנתאות), לעומת מגמת ירידה כללית עד אפריל (עם עליה בריבית המשכנתאות). ההיקף המצטבר בחודשים ינואר-אוגוסט 2017 נמוך בכ-12% מאותה תקופה אשתקד.
  • מחירי הדירות (עמ' 7) – מדד למ"ס חזר לעלות בחודשים האחרונים ומאז תחילת 2017 ועד חודש יולי הוא עלה ב-2.6% המשקפים קצב התייקרות שנתי של 4.5% (כפי שצפינו בתחזית ההתאחדות שהתפרסמה בכנס אילת). שנת 2016 הסתיימה בהתייקרות של 5.7%.
  • התחלות בניה שלא למגורים (עמ' 8)מגמת העלייה מאז רבעון 3 2016 נמשכת גם ברבעון 2 2017. הנתונים עד כה משקפים  ל-2017 רמה שנתית של כ-2.6 מ"ר, 12% יותר מאשר 2016. עיקר הגידול במשרדים ומבני חינוך וציבור. ירידה מסתמנת בבניה מסחרית.
  • מדדי תשומות (עמ' 9) – כל מדדי תשומות הבניה (מגורים, משרדים, סלילה) רשמו בשלושת חודשים האחרונים עליות מצטברות של 1% – 1.8%,  הנובעים מעליית מחירי הברזל בשיעור מצטבר של כ-10%, כמו גם העלייה הנמשכת בשכר העבודה. התייקרות הברזל בפועל  גבוהה יותר ומגיעה לכ-20% שייתכן ויבואו לידי ביטוי במדדים הקרובים.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות