/
סטודנטים למקצועות ענף הבנייה? אתם יכולים להגיש בקשה לקבלת מלגה

קרן המלגות ללימודים ומחקר בענף הבנייה והקהילה (להלן:"הקרן") תעניק השנה מלגות לסטודנטים הלומדים את מקצועות ענף הבניה ועומדים במטרות העמותה ובקריטריונים הנדרשים לקבלת המלגה.

תהליך הגשת הבקשה:

1.    טפסים להגשת מועמדות ניתן לקבל באחת מהדרכים הבאות:

א.      להוריד מהמכלול (לוח מודעות אישי) או לקבל בדיקנאט הסטודנטים.

ב.      באתר התאחדות בוני הארץ (מצורף בהמשך)

2.    את הטפסים וכל חומר נלווה יש לצרף ולשלוח למייל  Melagot@acb.org.il

ההרשמה הסתיימה.

בקשות אשר לא יתקבלו במשרדי הקרן עד לתאריך האמור ו/או לא ימולאו כראוי ו/או לא יצורפו אליהן כל המסמכים בהתאם לדרישות טופס זה לא יטופלו.

להלן רשימת המסמכים הנדרשים:

 1. אישור לימודים לשנת הלימודים תשע"ח
 2. אישור בגין תשלום וגובה שכ"ל
 3. תדפיס דפי בנק של 3 חודשים אחרונים ותדפיס "ריכוז יתרות" של מגיש הבקשה
 4. צילום ת"ז וספח של מגיש הבקשה, של הוריו ושל בן /בת זוג (לסטודנטים נשואים)
 5. צילום תעודת שחרור ותעודת לוחם או תומך לחימה
 6. אישור על שירות מילואים פעיל בשלוש השנים האחרונות במידה והסטודנט משרת במילואים
 7. שלושה תלושי שכר אחרונים או שומת מס הכנסה לשנת 2016 או אישור על מעמד לא עובד (מביטוח לאומי) של: מגיש הבקשה + הוריו של מגיש הבקשה + בן/בת זוג (סטודנטים נשואים)
 8. אישורים על הכנסות נוספות כגון: קצבת ילדים ו/ או שארים ו/ צה"ל, ו/או אבטלה, ו/או הבטחת הכנסה וכל מקור אחר של הכנסה בנוסף לשכר עבודה של מגיש הבקשה, הוריו ובן /בת זוג (לנשואים).
 9. חוזה שכירות או אישור על משכנתא
 10. אישור לימודים של בן/ בת זוג (לנשואים), אחים שמתגוררים בבית
 11. אישור השתתפות בפעילות חברתית למען הקהילה

לתשומת לב הסטודנטים: 

 • הודעה והזמנה לקבלת מלגה תשלח רק לסטודנטים שהוועדה החליטה להעניק להם מלגה
 • קבלת המלגה מותנית בהשתתפות חד פעמית בפרויקט תרומה לקהילה למשך מספר שעות

להורדת טופס בקשת מלגה לחצו כאן

לפרטים נוספים ניתן לפנות במיילMelagot@acb.org.il  077-5615962 וניתן לפנות גם לגורמים הרלוונטיים במוסדות הלימוד.

מטרות הקרן

 • הענקת מלגות, תרומות, הקצבות, תמיכות הלוואות מסוגים שונים. הושטת עזרה לאנשים המעוניינים לרכוש הכשרה מקצועית והשכלה בתחום ענף הבנייה והתשתיות, על כל ענפיו ומקצועותיו לרבות אדריכלות, הנדסה וכיו"ב ו/או למוסדות חינוך, לימוד, הוראה, מחקר ומדע בתחום הבנייה, לרבות בתי ספר מקצועיים, קורסים להכשרה מקצועית, מוסדות אקדמיים, מוסדות תכנון ומחקר ו/או לתלמידים ו/או לחוקרים ו/או לכל אדם ומוסד אחר העוסקים בקידום החינוך והמדע בתחום ענף הבנייה
 • תרומה לפרט ולקהילה

קריטריונים לקבלת מלגה / תרומה

עפ"י החלטת האסיפה הכללית חלוקת המלגות לסטודנטים תהיה על פי הקריטריונים הבאים:

 • הכשרות ולימודים במקצועות הבנייה והתשתית
 • הכשרות ולימודים במקצועות נסמכים לענף (הנדסת בניין, אדריכלות ועיצוב פנים וכיוצא באלה)
 • קריטריון סוציואקונומי לתמיכה ותרומה לפרט ולקהילה

בברכת שנת לימודים מוצלחת 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות