סטודנטים למקצועות ענף הבנייה? אתם יכולים להגיש בקשה לקבלת מלגה

קרן המלגות ללימודים ומחקר בענף הבנייה והקהילה (להלן:"הקרן") תעניק השנה מלגות לסטודנטים הלומדים את מקצועות ענף הבניה ועומדים במטרות העמותה ובקריטריונים הנדרשים לקבלת המלגה.

תהליך הגשת הבקשה:

1. טפסים להגשת מועמדות ניתן לקבל באחת מהדרכים הבאות:

א. להוריד מהמכלול (לוח מודעות אישי) או לקבל בדיקנאט הסטודנטים.

ב. באתר התאחדות בוני הארץ (מצורף בהמשך)

2. את הטפסים וכל חומר נלווה יש לצרף ולשלוח למייל  Melagot@acb.org.il

הנכם מתבקשים למלא את הטופס בדייקנות, לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולהגישם עד לתאריך 15 בנובמבר 2018. בקשות אשר לא יתקבלו במשרדי הקרן עד לתאריך האמור ו/או לא ימולאו כראוי ו/או לא יצורפו אליהן כל המסמכים בהתאם לדרישות טופס זה לא יטופלו.

להלן רשימת המסמכים הנדרשים:

 1. אישור לימודים לשנת הלימודים תשע"ט.
 2. אישור בגין תשלום וגובה שכ"ל.
 3. תדפיס דפי בנק של 3 חודשים אחרונים ותדפיס "ריכוז יתרות" של מגיש הבקשה.
 4. צילום ת"ז וספח של מגיש הבקשה, של הוריו ושל בן /בת זוג (לסטודנטים נשואים).
 5. צילום תעודת שחרור ותעודת לוחם או תומך לחימה.
 6. אישור על שירות מילואים פעיל בשלוש השנים האחרונות במידה והסטודנט משרת במילואים.
 7. שלושה תלושי שכר אחרונים או שומת מס הכנסה לשנת 2017 או אישור על מעמד לא עובד (מביטוח לאומי) של: מגיש הבקשה + הוריו של מגיש הבקשה + בן/בת זוג (סטודנטים נשואים).
 8. אישורים על הכנסות נוספות כגון: קצבת ילדים ו/ או שארים ו/ צה"ל, ו/או אבטלה, ו/או הבטחת הכנסה וכל מקור אחר של הכנסה בנוסף לשכר עבודה של מגיש הבקשה, הוריו ובן /בת זוג (לנשואים).
 9. חוזה שכירות או אישור על משכנתא.
 10. אישור לימודים של בן/ בת זוג (לנשואים), אחים שמתגוררים בבית.
 11. אישור השתתפות בפעילות חברתית למען הקהילה.

להורדת טופס בקשת מלגה לחצו כאן

 

קרן מלגות ללימודים ומחקר בענף הבנייה והקהילה (להלן: "הקרן") תורמת בכל שנה למספר מצומצם של עמותות הפועלות לרווחת הציבור באמצעות קידום מטרות חברתיות נעלות.

על פי החלטת האסיפה הכללית של הקרן תרומה לעמותה, תבוצע על פי הקריטריונים הבאים:
א. תרומה לטובת פרויקט ייעודי.
ב. העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות עפ"י פקודת מס הכנסה.
ג. העמותה מחזיקה באישור ניכוי מס במקור לשנת 2018.
ד. העמותה בעלת אישור ניהול תקין לשנת 2018 מאת משרד המשפטים.

העמותות אשר יזכו בתרומה ייקבעו ע"י ועדה שתמונה ע"י מוסדות הקרן ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

הנכם מתבקשים למלא את הטופס המצורף בדייקנות וכן את כל המסמכים הנדרשים ולהגישם עד לתאריך 15 בנובמבר 2018.
בקשות אשר לא יתקבלו במשרדי הקרן עד לתאריך האמור ו/או לא ימולאו כראוי ו/או לא יצורפו אליהן כל המסמכים בהתאם לדרישות טופס זה לא יטופלו.

להבהרות ושאלות ניתן לפנות בדוא"ל: Melagot@acb.org.il
או בטלפון: 077-5671236, 03-5671211

להורדת טופס בקשה לתרומה של קרן מלגות

מטעם התאחדות בוני הארץ לחצו כאן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות