מכרז מספר ים/29/2018- "דירה להשכיר בכרמי גת"

דירה להשכיר ביחד עם רשות מקרקעי ישראל מזמינות בזאת הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים, לתכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים הכולל 246 דירות להשכרה ארוכת טווח בשכונת "כרמי גת" בקרית גת.

תיאור הפרויקט

המתחם ממוקם בשכונת כרמי גת החדשה הנבנית בימים אלו בחלקה הצפוני של קרית גת.  הפרויקט הצופה אל שטחים פתוחים, ממוקם בסמוך לפארק המרכזי של השכונה ולמבני הציבור.   הפרויקט כולל 13 בנייני מגורים להשכרה ארוכת טווח, הכוללים 246 יח"ד בבניינים בני 8 קומות.

לצפייה במכרז לחץ/י כאן

המידע המפורט להלן מפורסם לצורך תזכורת אודות המכרזים הפעילים, לשירות ונוחיות המציעים בלבד. בכל סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז יגברו המסמכים המפורטים בעמוד המכרזים באתר האינטרנט של החברה.

אין בדיוור זה כדי לחייב את החברה בדיוורים נוספים ביחס למכרזים האמורים וביחס למכרזים עתידיים.

יש לעקוב באופן שוטף אחר הודעות ההבהרה והפרסומים הרשמיים המפורסמים באתר החבר ה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות