אגף הכלכלה: סקירה כלכלית של ענף הבניה - יולי 2017 - בוני הארץ : בוני הארץ
אגף הכלכלה: סקירה כלכלית של ענף הבניה – יולי 2017

 

תמצית ומגמות מרכזיות:

 • התחלות הבניה למגורים (עמ' 2) –  ברבעון 1 2017 נבלמה מגמת  העלייה הדרגתית בהתחלות הבניה. נרשמה בו ירידה של כ-8% מול רבעון קודם וירידה של 2% מול רבעון מקביל אשתקד.
 • התחדשות עירונית – (עמ' 2) התחלות הבניה בהתחדשות עירונית חזרו לעלות והסתכמו ברבעון 1 2017 בכ-1,900 דירות (גידול של 30% מול רבעון קודם ו-17% מול רבעון מקביל אשתקד). מחציתן במסגרת תמ"א 38/2.
 • גמר הבניה למגורים (עמ' 3)  ברבעון 1 2017 יש עליה של 15% מול רבעון מקביל אשתקד. ניתן לזהות מגמת עליה איטית בגמר הבניה מאז רבעון 1 2016.
 • שיווקים ועסקאות רמ"י (עמ' 3 – 4) – בשבעת החודשים הראשונים של 2017 שווקו במכרזים 15,340 דירות , מתוכן כ-11,700 (76%) בתכנית מחיר למשתכן. מספר העסקאות בפועל בחודשים ינואר-יולי 2017 גבוה יותר ועומד על 20,152 דירות. 17,797 עסקאות  (88%) הן במסגרת מחיר למשתכן. מכרזים לכ-8,600 דירות נכשלו בשל היעדר הצעות.
 • מכירת דירות חדשות  (עמ' 4) – מאז תחילת 2017 אנו עדים למגמת ירידה כללית במכירת הדירות (ירידה של 23% מחודש ינואר 2017). הרמה של החודשים אפריל-מאי נמוכה משמעותית גם מהרמה של אותה תקופה ב-2016. נתוני המשכנתאות לחודש יוני עשויים להצביע על שינוי מגמה זו.
 • כלל עסקאות הדיור (עמ' 5) – מגמת ירידה דומה לזו של הדירות החדשות אך הירידה מתונה יותר. קצב העסקאות ב-2017 עד כה הנו של כ-100,000 בחישוב שנתי, לעומת כ-110,000 ב-2016, ו-120,000 ב-2015.
 • דירות שהחלה בנייתן וטרם נמכרו (עמ' 5) – על פי אומדנים שביצענו נרשמה עליה של כ-5,000 יח' (18%) במספר המצטבר של הדירות שטרם נמכרו במרץ 2017 לעומת מרץ 2016. בחודשי המלאי נרשם גידול של 4.1 חודשי מלאי  – עליה של כמעט 50% בנתון זה בשנה האחרונה.
 • משכנתאות (עמ' 6) היקף המשכנתאות בחודש יוני רשם עליה של 7% לעומת חודש מאי, מה שעשוי להצביע על התאוששות בהיקפי העסקאות בחודש יוני. זהו הנתון הגבוה ביותר מאז ספטמבר 2016.
 • מחירי הדירות (עמ' 7) – בחודשים האחרונים חזר מדד מחירי הדירות של למ"ס לעלות בשיעורים משתנים. מאז תחילת השנה עלה המדד ב-1.4% המשקפים קצב שנתי של 4.3%,  ואילו ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-4.5%. בשנת 2016 כולה עלה המדד ב-5.7% (עודכן כלפי מטה לעומת פרסום ראשוני).
 • עובדי ענף הבניה (עמ' 7) – מספר העובדים הכולל ב-2017 (258,000), עלה ב- 6% לעומת 2016 וב-43% בחמש השנים האחרונות.  מספר  הישראלים בעבודות הרטובות רשם בשנה וחצי האחרונות גידול מרשים של כ-4,000 עובדים (27%) בעיקר בעובדי השלד והטייחים. ישנה קפיצה דרמטית של כ-2,000 במספר המהנדסים האזרחיים ב-2017, לעומת ממוצע השנים הקודמות. אין שינוי במספר מנהלי העבודה העומד מזה זמן רב על כ-10,000 בלבד.
 • התחלות בניה שלא למגורים (עמ' 9)נתוני רבעון 1 2017 ממשיכים בינתיים את הרמה הכללית של 2016. בבניית משרדים נרשמה ברבעון 1 2017 פעילות מוגברת המשקפת קצב בניה כפול מזה של 2016

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות