מנכ"ל ההתאחדות: "על הממשלה להמשיך ולנקוט בפעולות דחופות לטיפול עמוק בענף הבנייה"

מנכ

סיכום מצב ענף הבנייה ב-2016: על הממשלה להמשיך ולנקוט בפעולות דחופות לטיפול עמוק בענף הבנייה

שנה אזרחית מאתגרת מאוד עברה על הענף שלנו. לצערנו, ראינו בה חברים ותיקים ורבי עשייה קורסים תחת עודף הרגולציה, מוסר התשלומים הלקוי ומחסור כבד בידיים עובדות. ההתאחדות פעלה ותמשיך לפעול אל מול מקבלי ההחלטות, כדי לשנות את העוולות הללו ולאפשר לכם, בוני הארץ, לבנות, לפרנס מאות אלפי עובדים ומשפחות, להקים כבישים ובתי ספר, לחזור הביתה בבטחה ולמסור מפתחות לרוכשי הדירות.

לקראת שנה אזרחית חדשה, אנו יכולים לסכם את נתוני השנה חולפת ולומר ששוב, כפי שקרה בשלוש השנים האחרונות – צדקנו בתחזית שלנו לגבי מה שקרה בתחום הדיור. הנתונים שהצגנו בכנס אילת האחרון קבלו משנה תוקף שוב ושוב בכל פעם שפורסמו נתונים של המדינה בחודשים האחרונים. לצערנו אנו רואים כי מדד מחירי הדירות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממשיך במגמת עליה רציפה מאז ספטמבר 2015 ועלה בחודשים ינואר-יולי 2016 ב-3.8%. כלומר, בקצב שנתי של 6.5% (לעומת 7.9% ב-2015). שוק מחוסרי הדיור היא איננו שוק הדיור העיקרי בישראל.  השוק העיקרי הוא שוק משפרי הדיור והתוצאה של שיתוק שווק קרקעות המדינה עבורו היא עליית מחירי הקרקעות הפרטיות שמקפיצה את עלויות הייזום ובסופו של דבר, מביאה לעליית מחירי הדירות.

בשנה החולפת, ההתחדשות עירונית עברה טלטלה קשה וההתאחדות פעלה נמרצות מול המועצה הארצית לתכנון ובנייה על מנת להפשיר את הקיפאון בתחום זה ולמען האצת קבלת החלטה בעניין הזכויות בתמ"א 38 בהריסה ובניה מחדש ושחרור אלפי דירות פוטנציאליות לשוק. אנו מברכים את המועצה שקיבלה החלטה בחודש נובמבר השנה ומקווים כי העיריות והרשויות המקומיות יאשרו ויוציאו לדרך במהירות האפשרית פרויקטים שהונחו על שולחן וועדות התכנון מאז ספטמבר שעבר. את השפעת המחלוקת בעניין, נראה בנתוני הרבעונים הבאים.

בנתוני ארבעת הרבעונים האחרונים נעות התחלות הבנייה למגורים בכלל המשק בין 12,000 ל-13,000 לרבעון. איננו צופים גידול משמעותי בנתונים אלו וסבורים שהשנה החולפת תסתיים עם כ51-52 אלף התחלות בניה (בדומה לנתוני שנת 2015 הסופיים).

בנתוני גמר הבנייה למגורים נמשכת מגמת הירידה מזה 6 רבעונים. קצב גמר הבניה למגורים בשנת 2016 מצביע על כ-40 אלף דירות בלבד. רמה הנמוכה בכ-10% מזו של 2014-2015, בעוד התחלות הבניה במגמת עליה איטית, גמר הבניה נע בכיוון מנוגד.

שיווקים ועסקאות בקרקע מדינה: חודשים ינואר-אוקטובר השנה שווקו כ-24,200 דירות, מתוכן 20,700 (86%) במסגרת מחיר למשתכן וכ-2,500 (10%) לבנייה צמודת קרקע. רק 960 דירות (4%) במסגרת בניה רוויה רגילה שלא במחיר למשתכן. בתקופה זו גם נסגרו עסקאות בפועל של 16,350 דירות, מהן 13,800 במחיר למשתכן ושווקו בתקופה זו כ-5,000 דירות ללא מכרז. רשות מקרקעי ישראל השלימה עד סוף אוקטובר רק 53% מיעד השיווק (שנקבע על ידי הממשלה בהחלטה 1316, דר/55  ב-24.3.2016) העומדים על 55,000 דירות. כמו כן, השלימה רמ"י שיעור 53% בלבד מיעד העסקאות בפועל שנקבע ל-40 אלף דירות השנה. עוד על שיווק ועסקאות של המדינה ועל התוכניות שלה בתחומים נוספים, תוכלו לקרוא בגיליון זה בריאיון מיוחד עם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מר אשל ארמוני.

מכירת דירות חדשות: על בסיס דיווחי רשות המיסים ניתן לראות, כי מתחילת 2016 נמכרות כ-3,000 דירות בכל חודש, למעט ירידה שנרשמה ביולי. בעסקאות יד שניה (המהוות 62%-66% מכלל העסקאות) ניתן לזהות מגמת ירידה מאז סוף 2015. מספר העסקאות הכולל, עומד על קצב שנתי של כ-103 אלף יחידות דיור (לא כולל כ-18 אלף יח"ד חדשות בשנה, בבנייה עצמית או קבוצות רכישה).

בעוד הנתונים מצביעים על קשיים בענף, ריבית המשכנתאות הממוצעת נמצאת במגמת עליה חדה מאז אמצע 2015 והגיעה בחודש אוקטובר האחרון ל-3.53%. זו הרמה הגבוהה ביותר מאז 2011. מדובר בעליה של 1.57 נקודות אחוז או פי 1.8 בתקופה של שנה.

במחצית הראשונה של 2016, הנתונים על התחלות הבניה שלא למגורים מצביעים על קצב שנתי הנמוך בכ-23% מזה של שנת 2015, הדומה לזה של שנת 2014. עיקר הירידה היא בשטחי המסחר והמשרדים.

הקצב השנתי של עבודות התשתית בישראל עמד בשנים 2014-2016 על כ-25 מיליארד שקל, כמחציתם בכבישים ובתחבורה. הירידה בתשתיות אנרגיה נמשכת גם בשנים 2015 ו-2016 (ירידה של כ-20% בשנתיים). ניתן לראות גם מגמת ירידה מתמשכת בהשקעה בתשתיות מים (30% ב-4 שנים). מאידך, נרשמה בשנים 2014- 2016 עליה של כ-13% בהשקעה בכבישים ותשתיות תחבורה אחרות. אני מבקש להודות לזיו לזר, מנהל אגף הכלכלה בהתאחדות, על הסיוע בניתוח הנתונים.

אין ספק שענף הבנייה בכלל ותחום הדיור בפרט, הם קטר מרכזי המוביל את הצמיחה בכל המשק. סך ההשקעות בכלל ענף הבניה מהוות כ-9.6% מכלל התוצר הגולמי של מדינת ישראל ולהערכתנו, המדינה רחוקה מניצול פוטנציאל הצמיחה שניתן היה להשיג, לו ענף הבניה והתשתיות היה צומח בקצב מהיר יותר ובצורה יעילה יותר. אדגיש בעניין זה, כי משך זמן הבניה של דירה ממוצעת עומד כיום על 28 חודשים כשבשנות ה-90', כאשר היו פה עשרות אלפי עובדים זרים, משך זמן הבנייה עמד על 14 חודשים בלבד. נוסיף לכך שאורך הזמן של ההליך התכנוני בישראל עומד בממוצע על יותר מעשור. נתונים אלו שהצגתי כאן, אינם סבירים בעליל ועל הממשלה להמשיך ולנקוט בפעולות דחופות לטיפול עמוק בענף.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות